Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Meyve, sebze, süs bitkilerinin fizyolojik ve morfolojik özellikleri, büyüme, gelişme ile bitki bünyesinde gerçekleşen biyokimyasal olaylar hakkında bilgi sahibi olmak
2.Meyve, sebze ve süs bitkisi fidanlarının yetiştirildiği toprak, iklim ve sulama koşullarını öğrenmek
3.Meyve, sebze, süs bitkilerini tanıma, sınıflandırma ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak
4.Meyve, sebze ve süs bitkilerinin fidanlarının çoğaltılması hakkında bilgi sahibi olma
5.Meyve, sebze ve süs bitkilerinin fidanlarının hastalık ve zararlıları hakkında bilgi sahibi olmak
6.Meyve, sebze ve süs bitkilerinin fidanlarının pazarlama tekniği, standartlar ve ekonomiye katkısı ile hukuksal konular hakkında bilgi sahibi olmak
7.Meyve, sebze ve süs bitkilerinin fidanlarının yetiştirildiği tesisler ve yapılar ile kullanılan alet ve malzemeler hakkında bilgi sahibi olmak
8.Mensubu bulunduğu ülkenin dilini iyi kullanabilmek, meslektaşları ve müşterileriyle iletişim kurabilecek düzeyde dil bilgisine sahip olunması
9.Atatürk ilke ve inkılâpları konusunda bilgi sahibi olunması ve özümsenmesi
10.Fidan üretiminde ortaya çıkan yeni gelişmeleri takip edebilmek için yeterli bir yabancı dille sahip olma
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu