Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Beden Dili ve İletişim
Ders Kodu: İPZ301
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Öğrencilerin zorunlu stajlarını Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu öğrenci staj yönergesindeki kurallara göre belirtilen sürede (30 iş günü) ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Öğrencilerin sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinin geliştirilmesi

Özet İçerik

İletişim, İletişim Çeşitleri,İletişim Becerileri ve Beden Dili

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Şinasi YAYLAGÜL
Öğrenme Çıktıları
1. İletişim olgusunu tanımlar.Kümeleri algılamak ve İşlem Yapmak
2.İletişimin birey ve toplum için önem ve işlevini açıklar
3.Beden dili olgusunu, işlev ve önemini açıklar
4.Günlük hayatta ve iş yaşamında beden dilinin etkin kullanımını gösterir.
5.Topluluk önünde konuşma becerisi gelişir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Öğretim Elemanı Ders Notları
2.IŞIK, Metin, Sizinle İletişebilir Miyiz?, Eğitim & Akademi Yayınları, Konya, 2011
3. JAMES, J., JAMES, Moore, İnsanları Çözümleme Sanatı, Koridor Yayınları,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İletişim nedir? İletişimin birey ve toplum açsından önemi ve işlevi.
2. Hafta - Teorik
İletişim çeşitleri: Kişi içi iletişim ve kişiler arası iletişim olguları
3. Hafta - Teorik
İletişim çeşitleri... Kitle iletişim ve örgüt (kurum) içi iletişim olguları
4. Hafta - Teorik
İletişim sizinle başlar: İnsan tabiatını tanıma
5. Hafta - Teorik
Kendini anlatma penceresi: Etkili ve güzel konuşma
6. Hafta - Teorik
İyi bir dinleyici olma: Etkin dinleme
7. Hafta - Teorik
İletişimin altın anahtarı: Empati
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
İletişimde ilk izlenim ve önemi
10. Hafta - Teorik
Beden dili-sözsüz iletişim nedir? Niçin önemlidir?
11. Hafta - Teorik
Beden dili kodları: Yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri
12. Hafta - Teorik
Beden dili kodları... Kişiler arası mesafe, fiziksel görünüm
13. Hafta - Teorik
İş yaşamında beden dilinin etkin kullanımı: Uygulama ve örnekler
14. Hafta - Teorik
Kim olduğunu keşfet: İletişim becerileri ve kişilik analizi test uygulamaları.
15. Hafta - Teorik
Kim olduğunu keşfet: İletişim becerileri ve kişilik analizi test uygulamaları.
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev1202
Ara Sınav19110
Dönem Sonu Sınavı19110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
5
OÇ-2
5
5
OÇ-3
5
5
OÇ-4
5
5
OÇ-5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu