Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kimyaya Giriş I
Ders Kodu: KMY161
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Maddenin özellikleri ve ölçme, atomlar ve atom kuramları, atomun elektron yapısı, periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri hakkında sistemli ve kapsamlı olarak teorik bilgiler vermek ve öğrencilerin kimyanın temel kavramları konusunda düşünme yeteneklerini geliştirmek

Özet İçerik

Kimyada temel terimler ve birim sistemleri, Maddenin sınıflandırılması ve özellikleri, Periyodik tablo ve periyodik özellikler, Atomun elektronik yapısı, Atom kütleleri ve mol kavramı, Kimyasal formüller, Bileşiklerin adlandırılması, Tepkimeler ve Stokiyometrik hesaplamalar, Kimyasal bağlar, Moleküller ve özellikleri, Gazlar ve katılar, Sıvılar ve Çözeltiler, Çözelti hesaplamaları, Asitler ve bazlar

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ali ERKUL
Öğr. Gör. Burcu KESER
Öğr. Gör. Hakan SİLİTALAY
Öğrenme Çıktıları
1.Kimyanın amacını, maddenin özelliklerini ve sınıflandırılmasını kavrayabilme
2.Kimyada ilk buluşları, atom kuramını ve atomun yapısını kavrayabilme
3.Periyodik çizelge, mol ve avogadro sayısını kavrayabilme
4.Elementlerin periyodik özelliklerini ayırt edebilme, kimyasal bileşik çeşitlerini kavrayabilme, formüllerini ve adlandırılmasını yapabilme
5.Kimyasal tepkimeleri ayırt edebilme ve kimyasal tepkime eşitliklerini kullanarak stokiyometrik hesaplamalar yapabilme
6.Kovalent bağlanma, molekül geometrisi ve atom orbitallerinin melezleşmesini kavrayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Genel Kimya. Sabri Alpaydın - Abdullah Şimşek Nobel Yayın Dağıtım, 2009
2.Öğretim üyesi ders notları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kimyada temel terimler ve birim sistemleri
2. Hafta - Teorik
Maddenin sınıflandırılması ve özellikleri
3. Hafta - Teorik
Periyodik tablo ve periyodik özellikler
4. Hafta - Teorik
Atomun elektronik yapısı, Atom kütleleri ve mol kavramı
5. Hafta - Teorik
Kimyasal formüller
6. Hafta - Teorik
Bileşiklerin adlandırılması
7. Hafta - Teorik
Tepkimeler ve Stokiyometrik hesaplamalar
8. Hafta - Teorik
Kimyasal bağlar
9. Hafta - Teorik
Moleküller ve özellikleri
10. Hafta - Teorik
Arasınav
11. Hafta - Teorik
Gazlar ve katılar
12. Hafta - Teorik
Sıvılar ve Çözeltiler
13. Hafta - Teorik
Çözelti hesaplamaları
14. Hafta - Teorik
Asitler ve bazlar
15. Hafta - Teorik
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav122123
Dönem Sonu Sınavı122123
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)74
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
OÇ-2
5
OÇ-3
5
OÇ-4
5
OÇ-5
5
OÇ-6
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu