Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kimyaya Giriş II
Ders Kodu: KMY162
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Maddenin özellikleri ve ölçme, atomlar ve atom kuramları, atomun elektron yapısı, periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, bileşikler, stokiyometri ve kimyasal tepkimeler, gazlar, kimyasal bağlar hakkında sistemli ve kapsamlı olarak teorik bilgiler vermek ve öğrencilerin kimyanın temel kavramları konusunda düşünme yeteneklerini geliştirmek

Özet İçerik

Gazlar ve katılar, Sıvılar, Çözeltiler ve Çözeltilerin sayısal özellikleri, Çözelti hesaplamaları, Asitler ve bazlar, Termokimya, Kimyasal kinetik, Kimyasal denge ve denge türleri, Çözünürlük dengeleri, Asit baz dengeleri, Tampon çözeltiler, Termokimya, Elektrokimya, Organik kimya, Organik bileşikler, Biyokimya, Karbohidratlar, Proteinler, Lipidler

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Burcu KESER
Öğrenme Çıktıları
1.Kimyanın amacını, maddenin özelliklerini ve sınıflandırılmasını kavrayabilme
2.Kimyada ilk buluşları, atom kuramını ve atomun yapısını kavrayabilme
3.Periyodik çizelge, mol ve avogadro sayısını kavrayabilme
4.Elementlerin periyodik özelliklerini ayırt edebilme, kimyasal bileşik çeşitlerini kavrayabilme, formüllerini ve adlandırılmasını yapabilme
5.Kimyasal tepkimeleri ayırt edebilme ve kimyasal tepkime eşitliklerini kullanarak stokiyometrik hesaplamalar yapabilme
6.Kovalent bağlanma, molekül geometrisi ve atom orbitallerinin melezleşmesini kavrayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Genel Kimya. Sabri Alpaydın - Abdullah Şimşek Nobel Yayın Dağıtım, 2009
2.Öğretim üyesi ders notları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Gazlar ve katılar Sıvılar
2. Hafta - Teorik
Çözeltiler ve Çözeltilerin sayısal özellikleri, Çözelti hesaplamaları
3. Hafta - Teorik
Asitler ve bazlar
4. Hafta - Teorik
Termokimya
5. Hafta - Teorik
Kimyasal kinetik
6. Hafta - Teorik
Kimyasal denge ve denge türleri
7. Hafta - Teorik
Çözünürlük dengeleri
8. Hafta - Teorik
Asit baz dengeleri
9. Hafta - Teorik
Tampon çözeltiler
10. Hafta - Teorik
Arasınav
11. Hafta - Teorik
Elektrokimya,Organik kimya, Organik bileşikler
12. Hafta - Teorik
Karbohidratlar
13. Hafta - Teorik
Proteinler
14. Hafta - Teorik
Lipidler
15. Hafta - Teorik
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav122123
Dönem Sonu Sınavı122123
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)74
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
OÇ-2
5
OÇ-3
5
OÇ-4
5
OÇ-5
5
OÇ-6
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu