Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sistematiği
Ders Kodu: TABİ101
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Öğrencilerin zorunlu stajlarını Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu öğrenci staj yönergesindeki kurallara göre belirtilen sürede (30 iş günü) ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Tür, türleşme kavramlarının öğrenilmesini sağlamak, taksonomik kategorileri ve taksonomik hiyerarşinin bilinmesi ve açık tohumlu bitkilerle kapalı tohumlu bitkileri hiyerarşik düzende sıralamak ve aralarındaki morfolojik farklar hakkında bilgi sahibi olmak

Özet İçerik

Gerek modern tıpta gerek geleneksel tıpta kullanılan bitkilerin tanıtımı, etkili maddeleri, gruplandırılmaları, bitkilerin Latince ve Türkçe isimlendirilmeleri, yerel adları, yetiştikleri yerler, morfolojileri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Özgür GÜÇLÜ
Öğrenme Çıktıları
1.Taksonomik kategorileri kavrama
2.Tür, türleşme, evrim mekanizmalarını anlama
3.Açık ve kapalı tohumlular arasındaki farkları açıklayabilme
4.Açık tohumlu bitkileri tanımlayabilme
5.Kapalı tohumlu bitkileri familya ve cins bazında tanıyabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Öğretim Elemanı Ders Notları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Taksonomi, sınıflandırma, ilk Taksonomistler, Filogenetik sistemler
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Notu
2. Hafta - Teorik
Nomenklatür, taksonomik hiyerarşi, tip örneği ve çeşitleri
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Notu
3. Hafta - Teorik
Tür kavramı,Evrim ve yeni türlerin oluşması, İzolasyon çeşitleri
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Notu
4. Hafta - Teorik
İleri vaskuler bitkiler sistematiği
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Notu
5. Hafta - Teorik
Açık tohumluların sistematiği
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Notu
6. Hafta - Teorik
Açık tohumluların sistematiği
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Notu
7. Hafta - Teorik
Açık tohumluların sistematiği
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Notu
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Notu
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Açık tohumluların sistematiği
9. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Notu
10. Hafta - Teorik
Kapalı tohumluların sistematiği
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Notu
11. Hafta - Teorik
Kapalı tohumluların sistematiği
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Notu
12. Hafta - Teorik
Kapalı tohumluların sistematiği
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Notu
13. Hafta - Teorik
Kapalı tohumluların sistematiği
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Notu
14. Hafta - Teorik
Kapalı tohumluların sistematiği
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Notu
15. Hafta - Teorik
Kapalı tohumluların sistematiği
15. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Notu
16. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Notu
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev27116
Bireysel Çalışma1819
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
OÇ-2
5
OÇ-3
5
OÇ-4
5
OÇ-5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu