Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Staj
Ders Kodu: TABİ200
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Öğrencilerin zorunlu stajlarını Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksek Okulu öğrenci staj yönergesindeki kurallara göre belirtilen sürede (30 iş günü) ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Staj programının amacı; öğrencilerimizin iş hayatına başlamadan önce edinilen teorik bilgileri uygulamaya aktarma becerisi ile kariyer alanında yetenek ve teknikler geliştirmelerini sağlamaktır. Ayrıca akademik ortamdan çalışma ortamına uyum sağlamasına katkıda bulanarak gerçek çalışma koşullarındaki bilgilendirilmeleri ve edinilen bu bilgilerin pekiştirilmesi, öğrencinin gerçek çalışma ortamında uygulamayı öğrenmesi ve iş disiplini anlayışlarını arttırmak amaçlanmıştır.

Özet İçerik

Staj, mevcut programı dâhilindeki işle ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler staj kapsamında çalışma alanlarını kapsayan her hangi bir kamu veya özel sektördeki bir iş alanında 30 (Otuz) iş günü fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş günlük olarak staj defterine detaylı bir şekilde kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma ortamındaki yetkili kişi tarafından onaylanır. Staj çalışması bitiminden sonra, staj defteri iş yeri tarafından kapalı ve mühürlü bir zarfa konulması sağlanarak eğitim öğretimin başlamasından sonraki 30 gün içerisinde değerlendirilmek ve gerekli notu verilmek üzere meslek yüksekokulumuz staj eğitim ve uygulama kuruluna teslim edilir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ali ERKUL
Öğrenme Çıktıları
1.Üniversite eğitimlerinde elde ettikleri kuramsal bilginin uygulamaya dönük yansımalarını değerlendirebilme
2.Mesleği ile ilgili almış olduğu bilgileri uygulayabilme
3.Takım çalışması içerisinde yer alabilme
4.Mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirebilme
5.İş hayatındaki hiyerarşik düzeni ve insan ilişkilerini öğrenebilme
6.İşletmede yapılan aktiviteleri düzenli ve kurallarına uygun bir rapor şeklinde sunabilme
7.Problem çözme kabiliyeti geliştirebilme ve bu kabiliyetini mesleği ile ilgili değişik alanlarda kullanabilme
8.Staj yapılan kurum/şirkette birimler arasındaki ilişkileri tanımlayabilme
9.Staj süresi boyunca yeni bilgi/beceri edinebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Staj yapılan işletme ya da kurumun mesleki dökümleri
2.Programı ile ilgili diğer ders kitapları, yardımcı ders kitapları, makale vb. şeklindeki tüm literatürler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Çalışma bölgesinde yetkili kişi tarafından verilen işi yapmak ve rapor hazırlamak
2. Hafta - Teorik
Çalışma bölgesinde yetkili kişi tarafından verilen işi yapmak ve rapor hazırlamak
3. Hafta - Uygulama
Çalışma bölgesinde yetkili kişi tarafından verilen işi yapmak ve rapor hazırlamak
4. Hafta - Uygulama
Çalışma bölgesinde yetkili kişi tarafından verilen işi yapmak ve rapor hazırlamak
5. Hafta - Uygulama
Çalışma bölgesinde yetkili kişi tarafından verilen işi yapmak ve rapor hazırlamak
6. Hafta - Uygulama
Çalışma bölgesinde yetkili kişi tarafından verilen işi yapmak ve rapor hazırlamak
7. Hafta - Uygulama
Çalışma bölgesinde yetkili kişi tarafından verilen işi yapmak ve rapor hazırlamak
8. Hafta - Uygulama
Çalışma bölgesinde yetkili kişi tarafından verilen işi yapmak ve rapor hazırlamak
9. Hafta - Uygulama
Çalışma bölgesinde yetkili kişi tarafından verilen işi yapmak ve rapor hazırlamak
10. Hafta - Uygulama
Çalışma bölgesinde yetkili kişi tarafından verilen işi yapmak ve rapor hazırlamak
11. Hafta - Uygulama
Çalışma bölgesinde yetkili kişi tarafından verilen işi yapmak ve rapor hazırlamak
12. Hafta - Uygulama
Çalışma bölgesinde yetkili kişi tarafından verilen işi yapmak ve rapor hazırlamak
13. Hafta - Uygulama
Çalışma bölgesinde yetkili kişi tarafından verilen işi yapmak ve rapor hazırlamak
14. Hafta - Uygulama
Çalışma bölgesinde yetkili kişi tarafından verilen işi yapmak ve rapor hazırlamak
15. Hafta - Uygulama
Çalışma bölgesinde yetkili kişi tarafından verilen işi yapmak ve rapor hazırlamak
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Laboratuvar131013
Atöyle Çalışması2150105
Arazi Çalışması43532
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-6
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-7
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-8
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu