Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Ders Kodu: BİY110
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Öğrencilerin zorunlu stajlarını Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu öğrenci staj yönergesindeki kurallara göre belirtilen sürede (30 iş günü) ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Araştırma konularını seçme, Kaynak araştırması yapma, sonuçları değerlendirme, sunum yapma

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Temur KURTASLAN
Öğr. Gör. Alper Turan DEVLİ
Öğrenme Çıktıları
1.Araştırma yapmak
2.Araştırma raporu hazırlamak
3.Araştırma sonuçlarını değerlendirmek
4.Araştırmayı sunmak
5.Araştırma sonuçlarını gözlemlemek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Öğretim Elemanı Ders Notları
2.Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, 35. basım, Ankara, Nobel Kitabevi, 2020.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Bilim ve Bilimsel Araştırma
2. Hafta - Teorik
Araştırmanın Planlanması ve Temel Kavramlar
3. Hafta - Teorik
Araştırma Tasarımı ve Modelleri
4. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırmada Veri Türleri ve Kaynak Taraması
5. Hafta - Teorik
Nitel Araştırma
6. Hafta - Teorik
Nitel Veri Toplama Yöntemleri
7. Hafta - Teorik
Nicel Araştırma ve Anket Tasarımı
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Örnekleme Yöntemleri
10. Hafta - Teorik
Ölçme ve Ölçek Türleri
11. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırmalarda Güvenilirlik ve Geçerlilik
12. Hafta - Teorik
Verilerin Analize Hazırlanması
13. Hafta - Teorik
Veri Analizi
14. Hafta - Teorik
Veri Analizi
15. Hafta - Teorik
Kaynak Gösterme ve Araştırma Raporu Yazımı
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Seminer125025
Ara Sınav19110
Dönem Sonu Sınavı111112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
3
3
5
2
OÇ-2
3
2
5
2
OÇ-3
3
2
4
5
2
OÇ-4
3
2
5
5
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu