Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Ders Kodu: FY300
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

ISO 45001 tanımlamaları öğreterek İş sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini oluşturmak, güncel mevzuat hakkında bilgi vermek.

Özet İçerik

Bu derste, İş sağlığı ve Güvenliğinin temel bilgileri, kanunları ve tüzükleri, yasal sorumlulukları, standartları ve pratik uygulamaları hakkında bilgiler verilecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Muammer ERDEN
Öğrenme Çıktıları
1.İş güvenliği ve işçi sağlığı temel ilkelerini, kavramlarını ve yaklaşımlarını tanımlayabilir ve açıklayabilir
2.İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda işçi, işveren ve devletin yasal sorumluluklarını açıklayabilir
3.İşyerinde risk analizi yapabilir ve gerekli önlemleri alabilir
4.İş güvenliğini sağlayabilir
5.İş kazası meydana geldiğinde yapılması gerekenleri bilebilir
6.İş güvenliğinin verimlilik ve üretkenlik üzerine etkisini öğrenebilir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Öğretim Elemanı ders notları
2.2. Özkılıç Ö., “İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri”, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayın No: 246, 2005.
4.ISO 45001
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler / Genel Şartlar
2. Hafta - Teorik
Planlama / Risk Değerlendirme / Yasal Şartlar ve Diğer Gereklilikler / Hedefler ve Yönetim Programlan
3. Hafta - Teorik
Uygulama / Yapı ve Sorumluluklar / Eğitim, Bilinçlendirme ve Yetkinlik / Danışma ve İletişim / Dokümantasyon
4. Hafta - Teorik
Operasyon Kontrol / Acil Durumlara Hazırlık
5. Hafta - Teorik
Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler / Kazalar - Olaylar ve Uygunsuzluklar
6. Hafta - Teorik
İSG Politikası / Düzeltici -Önleyici Faaliyetler
7. Hafta - Teorik
Kayıtlar ve Kayıt Yönetimi / Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
ISO 45001 / ISO9001:2000 Kalite Yönetim /Toplam Kalite Yönetimi ilişkisi
10. Hafta - Teorik
Yasal Şartlar ve Diğer Gereklilikler / Hedefler ve Yönetim Programları / Uygulama / Yapı ve Sorumluluklar / Eğitim, Bilinçlendirme ve Yetkinlik
11. Hafta - Teorik
Operasyon Kontrol / Acil Durumlara Hazırlık ve Tepki / Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler
12. Hafta - Teorik
Performans Ölçümü ve İzleme / Kazalar - Olaylar ve Uygunsuzluklar
13. Hafta - Teorik
Sonuçlar ve Bilgisayar Ortamında Değerlendirme ve İstatistiki Sonuçların Oluşturulması
14. Hafta - Teorik
İş Kollarına Bağlı Olarak İş Yerlerinin İSG Değerlendirmesinin Yapılması
15. Hafta - Teorik
Sunum
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev1404
Ara Sınav1617
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
4
OÇ-2
3
3
OÇ-3
2
3
OÇ-4
2
3
OÇ-5
2
3
OÇ-6
2
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu