Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Özge KOCAKULA
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Zafer ŞANLI
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Nalan AKAROĞLU
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin COŞKUN ERDOĞAN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Zafer ŞANLI
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Şinasi YAYLAGÜL
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Alper Turan DEVLİ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Özge KOCAKULA
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ali ERKUL
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Özgür GÜÇLÜ
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Sinan BAYIK
Mevlana Koordinatörü
Öğr. Gör. Berna GÜNDEN
Staj Koordinatörü
Yönetim ve organizasyon bölümü; sektörünü her yönüyle ele alarak bu alanda temel işletmecilik bilgi ve becerilerine sahip, özel ve kamu işletmelerinde, teknolojik ve bilimsel değişimi takip edebilen ve uygulayabilen, piyasaların ihtiyaç duyduğu donanımlara sahip, sosyal ilişkilerde başarılı meslek elemanları yetiştirmektedir. Yönetim ve organizasyon bölümü, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim vermektedir. Bölüm; Tarımsal İşletmecilik, İşletme Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Programları (ÖÖ ve İÖ) olmak üzere 3 alt programa ayrılmaktadır.
Tarihçesi
İşletme Yönetimi programı; 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Yönetim ve Organizasyon bölümü bünyesinde eğitim öğretime başlamıştır.
Misyon
Ulusal ve bölgesel iş dünyasına donanımlı, girişimci ve araştırıcı niteliklere sahip ara elemanlar yetiştirmek, işletme bilimine akademik anlamda katkıda bulunacak bilimsel çalışmalar ve projeler üretmek, elde edilen sonuçları da işletmelerle paylaşmaktır.
Vizyon
Yetiştirdiği öğrenciler aracılığı ile öncelikle işletme bilim dalına katkı sağlayan, işletmelerin beklentilerine uygun bilgi ve becerilerle donanmış, evrensel işletme meslek ahlakına sahip, örnek ve öncü bir program olmak, hedefi kalifiye ara eleman olarak işletmelerde çalışmak olan nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilen bir program olmaktır.
Amaç
İş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır. Bu programın amacı, kaynakları, varlıkları, zamanı, işlemi ve iş gücünü yönetmek konusunda bir iş yerine bağlı olarak yönetime katkı vermek suretiyle rol üstlenen veya kendi iş yerinde yönetim fonksiyonlarını icra eden işletmelere meslek elemanı yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Yüksekokulumuzda Cevdet İnci Bloğu ve Şefik Çerçioğlu Bloğunun bulunduğu yerleşke ile Ahmet Hakkı Balcıoğlu kampüsü olmak üzere 2 (iki) ayrı yerleşkede toplam 4315 m² kapalı alan, 1260 m² sera kapalı alanı ile 5000 m² uygulama alanı ve okul bahçesi olarak kullanılan açık alanımız mevcuttur. Bu alan 14 adet Sınıf, 2 adet Amfi, 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 3 adet Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları, 1 adet Toplantı Salonu, 1 adet Konferans Salonu, 1 adet Konferans Binası (Konferans Salonu ve Fuaye Alanı), 1 adet Kütüphane Binası (5 Bilgisayarlık Ortak İnternet Alanı ve 5000 Kitap- 70 kişi kapasiteli Kütüphane), 4 adet Uygulama Seraları, 1 adet Uygulama Alanı, 3 adet Uygulama Atölyeleri, 1 adet Açık Spor Alanı, 1 adet Toplantı Salonu, 1 adet Açık Hava Amfi Tiyatro Alanı, 1 adet Kapalı Spor Alanı, 1 adet Kantin, 1 adet Misafirhane (Konuk Öğretim Elemanları Odası), 13 adet Akademik Personel Çalışma Odası, 7 adet İdari Personel Çalışma Odası, 1 adet Öğrenci ve Personel Yemekhanesi, 1 adet Ambar ve 1 adet Arşiv olarak düzenlenmiştir.
Teknik Altyapı
Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde, öğrencilerin hem kuramsal hem de uygulamada bilgi ve becerilerini geliştirmede geniş veri tabanları, sanal iş ortamları ve internet üzerinden iş dünyasıyla ilişkilerini sağlayan bilgisayar laboratuarı ve 5000 kitaptan oluşan kütüphanesi öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu