Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Uluç ÇAĞATAY
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Fahriye GÖZGÜ
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Elif Meryem YURDAKUL ŞİPAL
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Esra HANBAY KAHRİMAN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Uluç ÇAĞATAY
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Elif Meryem YURDAKUL ŞİPAL
Mevlana Koordinatörü
Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO), kurulduğu yıldan günümüze kadar hızla gelişmiş, gerek öğrenci gerekse akademik ve idari personel yapısını nitelik ve nicelik açısından geliştirmiş ve hala geliştirmek için çalışmaları devam etmektedir.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulunda Emlak ve Emlak Yönetimi normal öğretim programı 2006-2007 Eğitim- Öğretim yılında ikinci öğretim ise 2008-2009 Eğitim- Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Halen Normal Öğretim programı ile devam etmektedir.
Misyon
Yenipazar MYO’nun misyonu, Kamu ve Özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanları en kaliteli ve ihtiyaçlara cevap verecek biçimde, Dünya ile aynı teknik bilgi ve donanıma sahip şekilde yetiştirmektir.
Vizyon
Sektörlerin ihtiyacı olan ara elemanları, güncel bilgilerle donatıp, çağdaş, bilgiyi arayıp bulabilen, bulduğu bilgiyi kullanma yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmek.
Amaç
Sektördeki beklentileri karşılayabilen, kültürel düzeyi yüksek, Atatürk ilke inkılâpları doğrultusunda çağdaş değerleri kavrayan nesiller yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Yüksekokulumuzda 13 Derslik( 5 Anfi ), 1 Bilgisayar Labaratuarı, 1 Konferans Salonu (200 Kişilik) öğrencilerimize hizmet vermektedir.
Teknik Altyapı
Yüksekokulumuzda 13 Derslik( 5 Anfi ), 1 Bilgisayar Labaratuarı, 1 Konferans Salonu (200 Kişilik) öğrencilerimize hizmet vermektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu