Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Maliye - Normal Öğretim
Maliye (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Yüksekokulumuzda dersler uygulamalı ve teorik olarak okutulmaktadır. 30 İş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Değişik mesleklerden deneyimli elemanlar çeşitli etkinlikler kapsamında seminer ler ve konferanslarla öğrencilere tecrübelerini aktarma fırsatı bulmaktadır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yandal ile kurumlar arası kredi transferi yapılmasına ilişkin yönetmeliğe uygun başvuru yapan öğrenciler geçiş yapabilir.
Kazanılan Derece
Önlisans Diploması
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Lise Diploması ile kayıt yaptırabilirler.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını (30 işgünü) tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
Program Profili
Maliye Programının amacı; maliye biliminin temellerini öğreterek, bütçe, mali planlama ve vergi konularında nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Ulusal ekonomi içinde önemli bir bölümü oluşturan kamu ekonomisi ile ilgili mali olayları, bunların etki ve sonuçlarını yorumlayabilecek ve Türk Vergi Sistemini değişik yönleri ile ele alıp, değerlendirebilecek ve bu doğrultuda meslek sınavları için gerekli temel bilgileri almış kişiler yetiştirmek temel hedeftir. Yenipazar Meslek Yüksekokulu Maliye Programında hem birinci öğretim, hem ikinci öğretim bulunmaktadır. Birinci öğretime 100, ikinci öğretime 50 öğrenci alınacaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Programımız mezunları, kamu kuruluşunda kamu görevlisi olarak istihdam edilebilir, özel bankalarda ve kuruluşlarda da çeşitli pozisyonlarda görev alabilirler. Mezun olan öğrencilerin istihdam imkânı oldukça geniştir. Maliye meslek elemanı olarak kamu iktisadi teşebbüslerinde, mahalli idarelerde, Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında, sosyal güvenlik kuruluşlarında, gümrükte çalışabilir. Ayrıca bankalarda ve özel sektör kuruluşlarının mali birimlerinde ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci –mali müşavir ve muhasebe bürolarında çalışabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olan öğrenciler lisans öğrenimine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Derslere devam zorunluluğu vardır. Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
Staj Durumu
Yüksekokulumuzdan öğrencilerimizin mezun olabilmesi için zorunlu olarak 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu