Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Kamu maliyesi alanındaki temel terminolojiyi öğrenebilecekler.
2.Temel ekonomik konularda uygulanabilir politika tercihlerinin seçimini yapabilecekler.
3.Devletin ekonomideki rolünü, para ve maliye politikalarını öğrenebilecekler.
4.Değişik verileri toplayıp analiz edebilecek.
5.Uygulanabilecek alternatif politikaların sonuçlarını yorumlayabilecek.
6.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilecek.
7.Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurma becerilerine sahip olabilecek.
8.Global bir ekonominin fayda ve maliyetlerini anlayabilecek.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu