Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Turizm ve Otel İşletmeciliği - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
İlgili yönetmelik koşulları gereği programlar arası değişim ve geçişler sağlanmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini getirerek başarı ile tamamlayan öğrenciler " Turizm ve otel işletmeciliği alanında önlisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Davutlar Meslek Yüksekokulunda verilen dersin içeriğine uygun olması ve Meslek Yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Program Profili
Turizm sektörü gelişen diğer endüstri dalları gibi kendisini sürekli yenileyip geliştirmektedir. Program öğrencileri de kendilerini sürekli yenileyip geliştirmeye açık olarak eğitimlerini tamamlamak durumundadırlar. Turizm Programı eğitimi alan öğrencilerinin bu gelişmeye ve yeniliğe açık olarak eğitimlerini almaları hedeflenmektedir. Öğrencilerin yeniliklere açık olarak eğitim almalarına fırsat verilmesi açısından programın mevcut olanakları sürekli olarak yenilenerek gelişimi sürdürülmektedir. Staj yapma olanakları son derece rahattır.
Mezunların İstihdam Profilleri
“Turizm Meslek Elemanı" ünvanını kazanan öğrencilerimiz başta konaklama tesisleri olmak üzere sektörün diğer alanlarında faaliyet gösteren tüm işletmelerinde çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrencilerin başlıca istihdam edilebileceği sektörler şunlardır: • Konaklama Tesisleri (Otel, Tatil Köyü), • Yiyecek-İçecek İşletmeleri (Restoran, Kafe, Catering), • Havayolu İşletmeleri, • Çeşitli Ulaştırma Şirketleri, • Turizm Rehberliği, • Kültür ve Turizm Bakanlığı, • Turizm Yazarlığı ve Fotoğrafçılığı, • Kongre-Konferans Merkezleri, • Hastanelerde yatak ve yiyecek-içecek servis hizmetleri, • Turizm Enformasyon Merkezlerinde çalışma olanağı bulabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Ölçme ve değerlendirme Adnan Menderes Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Staj Durumu
30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu