Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Çağrı Merkezi Hizmetleri - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Başarılı bir eğitim süreci geçiren program öğrencileri, ilgili Çift Anadal_Yandal yönetmeliğinde belirlenen şartları sağlamaları durumunda okudukları programla eş zamanlı olarak başka bir programda daha öğrenim görebilirler. Çift Anadal-Yandal Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, iki ayrı diploma/sertifika almaya hak kazanırlar.
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olanlara “Çağrı Merkezi Hizmetleri Meslek Elemanı” unvanı verilir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Buharkent Meslek Yüksekokulunda verilen dersin içeriğine uygun olması ve Meslek Yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Program Profili
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı, lise eğitimden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Program öğrencileri, lise mezunu öğrenciler arasından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan merkezi sınav ile seçilmektedir. Programa her yıl yaklaşık, 50 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Bunun yanında öğrencinin mezun olabilmesi için, 30 iş gününü kapsayan bir Stajı tamamlaması da zorunludur.
Mezunların İstihdam Profilleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı öğrencileri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Ölçme ve değerlendirme Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Staj Durumu
30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu