Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
I. Dönem Zorunlu Zorunlu 22
I. Dönem Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli Ders Havuzu Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kimyaya Giriş I
KMY161
Zorunlu 2 0 3
Botanik
BKR107
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI103
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD103
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri I
YD103
Zorunlu 2 0 2
Tarımsal Ekoloji
BKR101
Zorunlu 2 0 3
Entomoloji
BKR103
Zorunlu 2 2 4
Fitopatoloji
BKR105
Zorunlu 2 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Bilgi Teknolojileri
ENF105
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Toprak Bilgisi
FY107
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Tarımsal Pazarlama
BTS222
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Toplam Kalite Yönetimi
İKY115
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Tarımsal Meteoroloji
BKR109
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Şifalı Bitkiler
TABİ300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aromaterapi
TABİ301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Proje Yönetimi
BTS300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Rapor Yazma ve Sunma Teknikleri
İPZ300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Sunum Becerileri
İKY300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
FY300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
TABİ303
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Beden Dili ve İletişim
İPZ301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Fitoterapi
TABİ304
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Medya Okuryazarlığı
İPZ299
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Stresle Başa Çıkma
BİY299
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
II. Dönem Zorunlu Zorunlu 24
II. Dönem Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 4
Bölüm Dışı Seçmeli Ders Havuzu Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bahçe Bitkileri
FY105
Zorunlu 2 1 3
Tarla Bitkileri
BTS106
Zorunlu 2 1 4
Depo Hastalık ve Zararlıları
BKR106
Zorunlu 3 1 4
Tarımsal Savaş Yöntemleri
BKR102
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI104
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD104
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri II
YD104
Zorunlu 2 0 2
Bitki Koruma Kliniği
BKR104
Zorunlu 2 0 3
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG103
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bitki Besleme ve Gübreleme
FY210
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
BTS110
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Meslek Etiği
BTS220
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Çevre
BKR212
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kentsel Entomoloji
BKR218
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Güvenli Tarım
BKR220
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Şifalı Bitkiler
TABİ300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aromaterapi
TABİ301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Proje Yönetimi
BTS300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Rapor Yazma ve Sunma Teknikleri
İPZ300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Sunum Becerileri
İKY300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
FY300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
TABİ303
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Beden Dili ve İletişim
İPZ301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Fitoterapi
TABİ304
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Medya Okuryazarlığı
İPZ299
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Stresle Başa Çıkma
BİY299
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
III. Dönem Zorunlu Zorunlu 22
III. Dönem Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli Ders Havuzu Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Böcek Ekolojisi
BKR209
Zorunlu 2 0 2
Organik Tarımda Bitki Koruma
BKR211
Zorunlu 2 0 2
Tarımsal Savaş Makinaları
BKR215
Zorunlu 2 0 2
Sebze Hastalıkları
BKR201
Zorunlu 2 0 4
Meyve - Bağ Hastalıkları
BKR203
Zorunlu 2 0 4
Tarla Bitkileri Hastalıkları
BKR205
Zorunlu 2 0 4
Bitki Koruma Uygulamaları I
BKR217
Zorunlu 0 4 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tarım Hukuku
BTS118
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Organik Tarım
TABİ108
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
BİY110
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Mantar Hastalık ve Zararlıları
BKR213
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Süs Bitkileri Hastalık ve Zararlıları
BKR207
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Şifalı Bitkiler
TABİ300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aromaterapi
TABİ301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Proje Yönetimi
BTS300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Rapor Yazma ve Sunma Teknikleri
İPZ300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Sunum Becerileri
İKY300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
FY300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
TABİ303
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Beden Dili ve İletişim
İPZ301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Fitoterapi
TABİ304
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Medya Okuryazarlığı
İPZ299
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Stresle Başa Çıkma
BİY299
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
IV. Dönem Zorunlu Zorunlu 22
IV. Dönem Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli Ders Havuzu Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Biyolojik Savaş
FY222
Zorunlu 3 0 3
Yabancı Otlar ve Mücadelesi
BKR208
Zorunlu 2 0 2
Staj
BKR200
Zorunlu 0 0 6
Sebze Zararlıları
BKR202
Zorunlu 2 0 2
Tarla Bitkileri Zararlıları
BKR204
Zorunlu 2 0 2
Meyve - Bağ Zararlıları
BKR206
Zorunlu 2 0 3
Bitki Koruma Uygulamaları II
BKR216
Zorunlu 0 4 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Dünya ve Türkiye Tarımı
BTS115
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Laboratuvar Tekniği
TABİ205
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Entegre Mücadele
BKR210
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Sürdürülebilir Tarım
BKR219
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bitki Koruma İlaçları
BKR214
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Şifalı Bitkiler
TABİ300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aromaterapi
TABİ301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Proje Yönetimi
BTS300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Rapor Yazma ve Sunma Teknikleri
İPZ300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Sunum Becerileri
İKY300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
FY300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
TABİ303
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Beden Dili ve İletişim
İPZ301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Fitoterapi
TABİ304
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Medya Okuryazarlığı
İPZ299
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Stresle Başa Çıkma
BİY299
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu