Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Bitkisel üretimin her aşamasında ürün kayıplarına neden olan hastalıkların, zararlıların ve yabancı otların sistematik, morfolojik, biyolojik, ekolojik ve epidemiyolojik bilgilerini öğrenir.
2.Kültür bitkilerindeki hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara karşı uygulanabilecek tarımsal savaş yöntemlerini ve kullanımlarını öğrenir.
3. Depolanmış ürünlerde ekonomik kayba neden olan hastalık ve zararlıların tanısını öğrenir.
4.Bitki Korumada kullanılan pestisitleri, etkili bir şekilde kullanımını, insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenir.
5.Organik tarım faaliyetleri içerisinde bitki koruma ürünlerini ve uygulamalarını öğrenir.
6.Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir; ilgili verileri toplayıp sonuçlarını uygulamaya aktarabilir, hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörür.
7. Alanında mesleki, kültürel, toplumsal etik kurallarına uyabilme ve girişimci olabilme
8.Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
9.Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
10.Kamu ve özel tarım sektöründe çalışabilecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olur, bağımsız/ekip üyesi olarak bir çalışma yürütebilir ve alanıyla ilgili mevzuata hakim olup uygun davranabilir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu