Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Hakan Can SÖYLEYİCİ
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Emine ERTÜRK ŞAHİN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Mithat Evrim DEMİR
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Emre IŞIKLI
Staj Koordinatörü
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı Sınırlı kaynaklara sahip konvansiyonel enerji kaynaklarında hızlı düşüş hızlı nüfus artışıyla birlikte dikkatleri sürdürülebilir nitelikte alternatif enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Bu alanda henüz kendini güvenilirlik, süreklilik ve depolanabilirlik anlamında ispatlamış sistemlerin ortaya konulamaması, alternatif sistemler arasında hibrit yaklaşım temelinde kapsamlı sinerji potansiyelinin bulunması, öğrenciler için büyük bir kariyer potansiyelini işaret etmektedir. Yüksek kariyer potansiyelini öğrencilerimize sunabilmek adına alternatif enerji sistemlerinde çeşitli uygulamaların kavranması, hibrit sistemlerin kurulması, bu sistemlerin kendi içerisinde entegrasyonu ve bunları gerçekleştirirken ihtiyaç duyulan temel teknik uzmanlıkların edinilmesi amaçlanmaktadır. Alternatif Enerji Kaynakları programında öğrencilerimizi günümüzde kullanımı gittikçe yaygınlaşan güneş ve rüzgardan elektrik enerjisi üretme konuları üzerinde teorik ve uygulama anlamında yetkin birer profesyonel olmalarına öncelik verilecektir. Ülkemizin bulunduğu coğrafya temelinde alternatif enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahip olması ve bu alanda daha kat edilecek uzun bir yol olması, mezunlarımız için gelecekte önemli bir kariyer fırsatı anlamına gelmektedir.
Tarihçesi
2015 yılında Adnan Menderes Üniversitesi, yerel inisiyatif, yerel yönetim üyeleri olan Buharkent Belediyesi ve Buharkent Kaymakamlığı ve özel sektör girişimleri gibi birçok paydaşın ortak girişimlerinin sonucu kurulmuştur.
Misyon
İyi bir eğitim görmenin herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Buharkent Meslek Yüksekokulu olarak, bilimsel çalışma, araştırma - geliştirme, fikir ve ifade özgürlüğü ile çoğulcu ve katılımcı demokrasi felsefesini yerleştirmek adına, tüm bilgi ve birikimlerimizle, enerjimizi bu yönde harcıyoruz.
Vizyon
Deneyimli eğitim kadromuz ve donanımlı laboratuvar alt yapımızla tercih edilen bir meslek yüksekokulu olmak. Ülkenin önceliklerini gözeterek öz güveni yüksek bireyler yetiştirmek ve insanlığın hizmetine sunmak. Bilginin evrenselliğine inanarak nerede olursa olsun bilgiye ulaşmak. Halkla bütünleşerek bölgenin ihtiyaçlarına çözüm üretmek. Farklılıkları zenginlik olarak görmek. Olayları kişiselleştirmeden bütünsel yaklaşmak.
Amaç
Akademik Yeterlilik Girişimcilik, yaratıcılık, dinamiklik Yüksek standart Mesleki etik anlayışı Bilimi ve eleştiriyi ön planda tutma Güçlü sosyal ilişkiler kurma Cinsiyet, din, dil, ırk ve milliyet farklılığı gözetmeksizin tüm insanlara eşit yaklaşım Ülke değerlerini ön planda tutma Ülke ve insanlığa fayda sağlama Yaşam boyu eğitim
Fiziki Altyapı
İnternet Buharkent MYO yerleşkesi içerisinde bulunan ana derslik binamız, kantin, yemekhane, derslikler ve laboratuarlarımızda Adnan Menderes Üniversitesi’nin tüm öğrencilerine sunduğu “EduRoam” Wi-Fi internet bağlantı imkanı bulunmaktadır. Dersler Dersler günümüzün en modern koşullarında sınıflarda PowerPoint sunumlarıyla, öğrenci merkezli anlayış temelinde öğrenci-öğretim üyesi görüş alışverişi sağlanarak gerçekleştirilmektedir. Sınıflarımız Okulumuzda 7 sıra düzeninde 1 kolçaklı sandalye düzeninde olmak üzere 8 sınıf bulunmaktadır. Laboratuvarlarımız Temel Elektrik Laboratuvarları Laboratuarımızda gruplar halinde öğrencilerimizin temel elektrik bilgisi kapsamında öğrendikleri teorik bilgileri uygulama imkanı kazanırlar. Uygulamada, elektrik bağlantıları, direnç, elektrik akımı devresi bileşenleri ve kontrol elemanları vb. uygulama yekinlikleri kazanacaklardır. Laboratuarımız tamamen yeni teknoloji ile hazırlanmış olup, günümüz elektrik uygulamaları gereksinimlerine cevap veren niteliktedir. Elektronik PLC Kontrol ve Otomasyon Laboratuvarı Laboratuarımızda günümüzde otomasyon gerektiren uygulamalar için örnek teşkil edecek ve öğrencilerimize gerçek anlamda tecrübe kazanmalarını sağlayacak bir ortam sunulmuştur. Örnek PLC uygulamaları, servo-motorlar, kontrol devre uygulamaları üzerinde gruplar halinde çalışırken aynı zamanda derslerin teorik bölümlerini projeksiyon üzerinden takip edebilecekleri modern bir laboratuar imkanı tesis edilmiştir. Alternatif Enerji Kaynakları Laboratuvarı ve Atölyesi Laboratuarımızda günümüzde kullanılan en son teknoloji alternatif enerji kaynakları bileşenleri yer almaktadır. Uygulamalara farklı bileşenler eklenerek hibrit enerji sistemlerinin yaratılmasında öğrencilerimize ilham verecek ortamın sağlanması amaçlanmıştır. Enerjinin güneş panelleri, rüzgar türbinleriyle üretilmesi, depolanması ve şebekeye verilmesi konularının uygulamalı olarak görülebileceği bir laboratuar kurulmuştur. Öğrencilerimizin de kendi sistemlerini tasarlaması ve uygulaması özendirilmektedir. Bilgisayar Laboratuvarı Bilgisayar laboratuarımız aynı anda 40 öğrenciye hizmet veren donanıma sahiptir. Laboratuarımızda aynı anda uygulamalı derslerin verilmesine imkan veren projektör sunum sistemi yer almaktadır. Bilgisayar laboratuarımız öğrencilerin ödevlerini, projelerini ve araştırmalarını gerçekleştirebilmek üzere ders dışı zamanlarda kendilerine sürekli açıktır. Bilgisayarlarımızda ihtiyaç duyacakları internet bağlantısı ve yazılım ürünleriyle çalışmalarını gerçekleştirmede özgür bir ortam bulacaksınız.
Teknik Altyapı
TEMEL ELEKTRİK LABORATUVARI: Laboratuarımızda gruplar halinde öğrencilerimizin temel elektrik bilgisi kapsamında öğrendikleri teorik bilgileri uygulama imkanı kazanırlar. Uygulamada, elektrik bağlantıları, direnç, elektrik akımı devresi bileşenleri ve kontrol elemanları vb. uygulama yekinlikleri kazanacaklardır. Laboratuarımız tamamen yeni teknoloji ile hazırlanmış olup, günümüz elektrik uygulamaları gereksinimlerine cevap veren niteliktedir. ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI LABORATUVARI Laboratuarımızda günümüzde kullanılan en son teknoloji alternatif enerji kaynakları bileşenleri yer almaktadır. Uygulamalara farklı bileşenler eklenerek hibrit enerji sistemlerinin yaratılmasında öğrencilerimize ilham verecek ortamın sağlanması amaçlanmıştır. Enerjinin güneş panelleri, rüzgar türbinleriyle üretilmesi, depolanması ve şebekeye verilmesi konularının uygulamalı olarak görülebileceği bir laboratuar kurulmuştur. Öğrencilerimizin de kendi sistemlerini tasarlaması ve uygulaması özendirilmektedir. ELEKTRONİK PLC KONTROL VE OTOMASYON LABORATUVARI: Laboratuarımızda günümüzde otomasyon gerektiren uygulamalar için örnek teşkil edecek ve öğrencilerimize gerçek anlamda tecrübe kazanmalarını sağlayacak bir ortam sunulmuştur. Örnek PLC uygulamaları, servo-motorlar, kontrol devre uygulamaları üzerinde gruplar halinde çalışırken aynı zamanda derslerin teorik bölümlerini projeksiyon üzerinden takip edebilecekleri modern bir laboratuar imkanı tesis edilmiştir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu