Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Dr. Öğr. Üyesi Mürüvvet ABBAK
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Burcu KESER
Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Emre AĞCAGİL
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Fulya KAYA APAK
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Emre AĞCAGİL
Staj Koordinatörü
Laboratuvar Teknolojisi programında eğitim süresi içerisinde öğrenciler uygulamalı olarak genel laboratuvar yöntemlerini öğrenecek ve 2 yıllık eğitim sonrasında bu yöntemleri uygulayabilir hale geleceklerdir. Eğitimlerinin ilk senesinde ağırlıklı olarak teorik eğitimleri alacaklardır. Genel Kimya, Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Laboratuvar Tekniği gibi temel derslerle mesleki olarak ihtiyaç duyacakları bilgileri edineceklerdir. İlk seneden itibaren yapacakları stajlarla mesleki tecrübe edineceklerdir. Staj yeri olarak üniversitemiz araştırma merkezleri ve farklı sektörlerdeki ARGE laboratuvarlarına gidebilecekleri gibi özel ve kamu kurum ve kuruluşlara ait analiz laboratuvarlarından da faydalanabileceklerdir. İkinci sınıfta özellikle uygulamalı dersler verilecektir. Öğrencilerimiz eğitim süresi içerisinde 30 iş günü staj yapacaklardır. Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak “Laboratuvar Teknikeri” ünvanı ile programdan mezun olacaklardır. Laboratuvar Teknikeri çalıştıkları laboratuvar ve bilim dallarında uzman yönetiminde, tekniklere uygun test ve analizler yaparlar.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu, Üniversite Senatosunun 18.01.2006 tarihli oturumunda aldığı “Aydın İli, Koçarlı İlçesinde, Koçarlı Meslek Yüksekokulu Kurulması” hakkındaki 2006/01 sayılı kararına istinaden, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 10.03.2006 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca kurulması kabul edilmiştir. 2016 yılında önerilip kabul edilen Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümüne bağlı Laboratuvar Teknolojisi programına 2017 yılında öğrenci alınmıştır.
Misyon
Kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, araştırmacı, analitik düşünebilen, kendi yeteneklerinin farkında olabilen ve bunları geliştirerek mesleki yaşantısında kullanabilen, girişimci, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın, teknolojik gelişmeleri takip eden ve bu gelişmeleri adapte ederek mesleki uygulamaları özgünleştiren sorumluluk sahibi tekniker ve teknik eleman yetiştirmek.
Vizyon
Yeniliğe ve gelişmeye her zaman açık, analitik düşünerek iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, kazandırdığı bilgi ile evrensel değer ve uluslararası standartlara uygun, ilgili sektörlerin aradığı vasıflarda, donanımlı meslek elemanı yetiştirerek, benzer alanda eğitim veren okullar arasında en çok tercih edilen, sürekli gelişerek büyüyen, alanında saygınlığı olan bağlı olduğu üniversiteden aldığı ve bünyesinde sahip olduğu güç ile paydaşlarını memnun eden bir bölüm olmaktır.
Amaç
Ülkemizde ve Aydın İlinde Kamu ve özel kurumların tarım ve analiz laboratuvarlarında istihdam edilmek üzere nitelikli personellerin yetiştirilmesi “Laboratuvar Teknolojisi” programının amacıdır. Bu programda öğrencilere Tarımsal laboratuvar tekniklerinin öğretilmesi, analizlerde kullanılacak alet ve cihazların tanıtılması ve laboratuvarda çalışma becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Toprak, su, bitki, gıda, yem analizleri ve bitki koruma teknikleri ile ilgili yöntem belirleyebilecek, uygulamalı analiz yapabilecek ve yapılan analizleri değerlendirebilecek, konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, yeni sistemleri ve teknolojik yöntemleri takip edebilen, yeni ürün tasarımı, üretimi ve kalite kontrolünü yapabilecek yeteneklere sahip, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım, laboratuvar ve üretim birimlerinde görev alabilecek ara eleman yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır.
Fiziki Altyapı
Koçarlı Meslek Yüksekokulunda eğitim hizmetleri B blokta yürütülmektedir. Yüksekokulumuz da 7 derslik, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 mikroskobi laboratuarı, 1 kimya laboratuarı ve 15 büro yer almaktadır. Öğrenci kantini ve yemekhanesi ile personel yemekhanesi, Güney Kampüs genelinde Ziraat Fakültesi ile Yüksekokulumuz tarafından müşterek kullanılmaktadır. 10000 m² açık alanı bulunan Yüksekokulun 2500 m²’lik uygulama sahası bulunmaktadır. Uygulama sahası içinde 100 m² kapalı alanlı polikarbon sera, 50 m² alanlı iki adet naylon sera, 50 m² alanlı bir nethouse, biri 60 m², diğeri 250 m² alanlı iki adet kanatlı hayvan üretim alanı yer almaktadır. Ayrıca, sportif etkinliklerin yapıldığı basketbol, voleybol ve tenis kortlarını içeren 500 m² alana sahip bir spor sahası vardır.
Teknik Altyapı
Meslek yüksekokulumuzda; 64 adet masaüstü bilgisayar, 10 adet bilgisayar kasası (projeksiyon bağlantılı), 3 adet taşınabilir bilgisayar, 17 adet projeksiyon, 1 adet tepegöz, 1 adet slayt cihazı, 1 adet fotokopi makinesi, 1 adet faks, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet kamera, 12 adet yazıcı, 3 adet tarayıcı, 21 adet mikroskop, 1 adet DVD cihazı, 1 adet plotter, 1 adet dijital grafik tablet bulunmaktadır. Ziraat Fakültesinin kitap ve dergi yönüyle zengin kaynağa sahip kütüphanesi, öğrencilerimize de hizmet vermektedir. Basılı periyodik yayın olarak “ADÜ HABER” aylık periyodik dergi olup, 2 adet elektronik yayın mevcuttur. Laboratuvar Cihazları : Etüv, İnkübator, Kül Fırını, Saf Su Cihazı, Hassas Terazi, Karıştırıcı.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu