Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Fatma Gülten İLAVLI
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Salim KAYA
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Salim KAYA
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Salim KAYA
Mevlana Koordinatörü
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 2016 – 2017 eğitim-öğretim döneminde açılmış olup Çocuk Gelişimi Programı bu bölüm altında 2017–2018 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.
Tarihçesi
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 2016 – 2017 eğitim-öğretim döneminde açılmış olup Çocuk Gelişimi Programı bu bölüm altında 2017–2018 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.
Misyon
İyi bir eğitim görmenin herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Buharkent Meslek Yüksekokulu olarak, bilimsel çalışma, araştırma - geliştirme, fikir ve ifade özgürlüğü ile çoğulcu ve katılımcı demokrasi felsefesini yerleştirmek adına, tüm bilgi ve birikimlerimizle, enerjimizi bu yönde harcıyoruz.
Vizyon
Deneyimli eğitim kadromuz ve donanımlı laboratuvar alt yapımızla tercih edilen bir meslek yüksekokulu olmak. Ülkenin önceliklerini gözeterek öz güveni yüksek bireyler yetiştirmek ve insanlığın hizmetine sunmak. Bilginin evrenselliğine inanarak nerede olursa olsun bilgiye ulaşmak. Halkla bütünleşerek bölgenin ihtiyaçlarına çözüm üretmek. Farklılıkları zenginlik olarak görmek. Olayları kişiselleştirmeden bütünsel yaklaşmak.
Amaç
Okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında tedavileri süren çocuklara müzik, resim drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, hoş vakit geçirmelerini sağlayan, materyal hazırlayan, ilk yardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır.
Fiziki Altyapı
Yüksekokulumuzda öğrencilerimizi uygulama alanlarına hazırlamak, eğitim araç-gereçlerini geliştirmek ve küçük grup çalışmalarını devam ettirmek için tasarladığımız bir Çocuk Gelişimi Atölyesi bulunmaktadır. Yine öğrencilerimizin drama ve yaratıcılıklarını geliştirmek adına düzenlediğimiz bir Drama Atölyemiz vardır.
Teknik Altyapı
Yüksekokulumuzda öğrencilerimizi uygulama alanlarına hazırlamak, eğitim araç-gereçlerini geliştirmek ve küçük grup çalışmalarını devam ettirmek için tasarladığımız bir Çocuk Gelişimi Atölyesi bulunmaktadır. Yine öğrencilerimizin drama ve yaratıcılıklarını geliştirmek adına düzenlediğimiz bir Drama Atölyemiz vardır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu