Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Ali DUMAN
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Selcen ÖNCÜ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Gökhan CESUR
Farabi Değişim Koordinatörü
Fakültemiz, Üniversitemizle birlikte 03.07.1992 tarihinde kurulmuş ve ilk öğretim elemanı 1993 tarihinde atanmıştır. Kuruluş işlemleri ve hizmet binaları tamamlandıktan sonra lisans ve tıpta uzmanlık eğitimi ile hasta hizmetlerine geçilmiştir. Fakültemizde mezuniyet sonrası tıp eğitimine 1996 yılında, 3 ana dalda ve 6 tıpta uzmanlık öğrencisi ile; mezuniyet öncesi tıp eğitimine ise, 1998 yılında ve 28 öğrenci ile başlamıştır. Eğitim dilimiz, Türkçe’dir. Ekim 2022 itibari ile, Mezuniyet sonrası tıp eğitiminde 487 tıpta uzmanlık öğrencisine ve 29 yandal araştırma görevlisine eğitim verilmektedir. Ayrıca, ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı), yüksek lisans ve doktora programlarında mezuniyet sonrası eğitim sürdürülmektedir. Tıp öğrencilerinin sayıları, artan akademik üye sayısına paralel olarak artmaktadır. Ekim 2022 tarihi itibariyle öğrenci sayımız 1564'e ulaşmıştır. Halen hizmet vermekte olan hastanemiz 2010 yılında kampüs içindeki yeni hastane binasına taşınmış ve yeni binasında tüm cerrahi ve dahili anabilim dalları ile, 748 yatakla hizmet vermektedir. Bunlardan 524'ü standart yatak, 131'i yoğun bakım yatağı ve 23'ü ise palyatif bakım yatağıdır. Yeni hizmet binasındaki olanaklar ile, Aydın ili ve çevre illerden gelen hastalar da dahil olmak üzere, yaklaşık bir milyon nüfusa en iyi ve kaliteli klinik ve laboratuvar hizmeti sunulmaktadır. Kısa süreli bir geçmişi olmasına rağmen hastanemiz Aydın ve komşu iller için referans hastanesi olmuştur.
Tarihçesi
Fakültemiz, Üniversitemizle birlikte 03.07.1992 tarihinde kurulmuş ve ilk öğretim elemanı 1993 tarihinde atanmıştır. Kurucu Dekan Prof.Dr. Gülten İNAN (1993) olup, Prof.Dr. Ayhan AKÖZ 30.03.2022-... tarihleri arasında Dekan Vekili olarak görevini sürdürmektedir. Prof.Dr. Ergün ONUR (1994-1999) Prof.Dr. Mehmet GÜREL (1999-2002) Prof.Dr. Turgay Orhan AKTUNÇ (2002-2005) Prof.Dr. Orhan ÇİLDAĞ (2005-2007) Prof.Dr. Şevki Öner ŞAVK (2007-2009) Prof.Dr. Mustafa ALTINIŞIK (2009-2010) Prof.Dr. Abdülvahit YÜKSELEN (2012-2015) Prof.Dr. Serpil DEMİRAĞ (2015-2019) Prof.Dr. Erdem Ali ÖZKISACIK (2019-2021) Prof.Dr. Serkan ÖNCÜ 2021- Mart 2022 Prof.Dr. Ayhan AKÖZ Mart 2022- Günümüz tarihleri arasında Dekanlık görevini yerine getirmişlerdir. Kuruluş işlemleri ve hizmet binaları tamamlandıktan sonra lisans ve tıpta uzmanlık eğitimi ile hasta hizmetlerine geçilmiştir. 2010 yılında merkez kampüste yer alan yeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastane binasının hizmete girmesi ile mezuniyet öncesi ve sonrası klinik eğitim ve sağlık hizmeti faaliyetleri bu binada sürdürülmektedir.
Misyon
Fakülte misyonumuz; tıp etik kurallarını benimseyen ve ona uygun davranan; mesleki bilgi ve becerilerle donanmış; araştırma, uygulama ve karar verme yeteneğine sahip; bağımsız çalışma ve sorumluluk alabilme yetkinliği olan, özgüvenli; birey, toplum ve gezegen sağlığını korumayı, geliştirmeyi, hastaları tedavi etmeyi amaç edinmiş; insan hayatına ve sağlığına her açıdan en üst değeri veren, mezun olur olmaz donanımlı bir şekilde hizmet vermeye hazır, toplumun sağlık hizmet ihtiyacını en üst düzeyde karşılayan; iyi iletişim becerilerine sahip, ekip lideri hekimler yetiştirmektir.
Vizyon
Fakülte vizyonumuz hekimlik konusunda tam donanıma sahip, toplumun sağlık ihtiyaç ve önceliklerini kavrayan, ekip lideri sorumluluğu taşıyan, etik ilkeler çerçevesinde kaliteli sağlık hizmeti sunan hekimler yetiştiren bilimsel ve ekonomik değeri olan araştırmalarda bulunan, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim kalitesi, araştırma ve hizmet faaliyetleri ile mensubuolmaktanonurduyulanbirfakülteolmaktır.
Amaç
Eğitimde amacımız; insan hayatına ve sağlığına her açıdan en yüksek değeri veren; tıp etik kurallarını benimseyen ve ona uygun davranan; birey, toplum ve gezegen sağlığını koruyan, iyileştiren ve geliştiren; iletişim ve liderlik becerileri yüksek ve ekip halinde çalışan; kanıta dayalı ve en yüksek kalitedeki koruma, tanı, tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygulayan; bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği olan; çağdaş bilimsel düşünce modelini özümsemiş; ulusal ve uluslararası tıp eğitimi güncel müfredatı doğrultusunda hekimler yetiştirmektir. Araştırmada amacımız; bölgemiz öncelikli olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde birey, toplum ve gezegen sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çözüm üreten; sağlık düzeyini yükseltmeye aracılık eden; katma değer yaratan; araştırma ve yayın etiğine uygun evrensel tıp literatürüne katkıda bulunan araştırmalar yapmaktır. Hizmet sunumunda amacımız; bölgemiz öncelikli olmak üzere bireyin ve toplumun sağlık hizmeti ihtiyacını en üst düzeyde karşılayan; tanı ve tedavide kanıta dayalı çağdaş tedavi yöntemlerini kullanan; sürekli gelişme ve kalite çalışmaları ile hasta ve çalışanlarının memnuniyetini arttıran ve uluslararası düzeyde tanınan bir kurum olmaktır.
Fiziki Altyapı
Haziran 2022 itibariyle yeni binasında eğitim yapan fakültemiz, araştırma, klinik beceriler, öğrenci uygulama laboratuvarları, çalışma salonları ve bilgisayar laboratuvarıyla öğrencilerimize farklı olanaklar sağlamaktadır. Fakülte binasında 8 adet bilimsel araştırma laboratuvarı 4 adet klinik beceriler laboratuvarı 1 adet 50 bilgisayar kapasiteli bilgisayar laboratuvarı 1 adet anatomi uygulama laboratuvarı 3 adet öğrenci uygulama laboratuvarı 8 adet araştırma laboratuvarı 2 adet 90 ve 40 kişilik çalışma salonu bulunmaktadır. Klinik eğitim uygulamaları ADÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesindeki 200 adet poliklinik, 748 yatak kapasitesi ve 131 yoğun bakım yatak sayısı, 15 ameliyathane, 4 adet (genetik, mikrobiyoloji, patoloji ve biyokimya) laboratuvar ile yapılmaktadır.
Teknik Altyapı
Fakültede öğrencilerin internet erişimine rahatça ulaşmalarını sağlayan Eduroam internet ağı kullanılmaktadır. Bilgisayar laboratuvarında öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak düzeyde bilgisayar mevcut olup, Sınıflarda online ders yapılmasına olanak sağlayan bilgisayar ve projeksiyon cihazları yer almaktadır. Ayrıca Fakülte öğrencileri için, eğitim ve uygulama merkezi olan hastanede, 131 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi, 489 yatak kapasiteli servisler, 14 Ameliyathane salonu, 1 Acil Ameliyathane Salonu, 23 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi, 21 Yataklı Hemodiyaliz-Periton Diyaliz Ünitesi, 6 yataklı Organ Doku Nakil Ünitesi, 4 Yataklı Kemik iliği Nakil Ünitesi, 5 yataklı Yanık Ünitesi, 35 yataklı Kemoterapi Ünitesi, 22 yataklı Fizik Tedavi Merkezi bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu