Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Gülriz ÇERİ
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Selcen ÖNCÜ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Gökhan CESUR
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Özlem EREL
Mevlana Koordinatörü
Fakültemiz, üniversitemizle birlikte 03.07.1992 tarihinde kurulmuş ve ilk öğretim elemanı 1993 tarihinde atanmıştır. Kurucu Dekan Prof. Dr. Gülten İNAN olup, Dekanlık görevini Prof. Dr. Erdem Ali ÖZKISACIK (12.03.2019-.) sürdürmektedir. Kuruluş işlemleri ve hizmet binaları tamamlandıktan sonra lisans ve tıpta uzmanlık eğitimi ile hasta hizmetlerine geçilmiştir. Fakültemizde mezuniyet sonrası tıp eğitimine 1996 yılında, 3 ana dalda ve 6 tıpta uzmanlık öğrencisi ile; mezuniyet öncesi tıp eğitimine ise, 1998 yılında ve 28 öğrenci ile başlamıştır. Eğitim dilimiz, Türkçe’dir. Mezuniyet sonrası tıp eğitiminde halen 255 tıpta uzmanlık öğrencisine ve 11 yandal araştırma görevlisine eğitim verilmektedir. Ayrıca, ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı), yüksek lisans ve doktora programlarında mezuniyet sonrası eğitim sürdürülmektedir. Tıp öğrencilerinin sayıları, artan akademik üye sayısına paralel olarak artmaktadır. Temmuz 2016 tarihi itibariyle öğrenci sayımız 915 ulaşmıştır. Fakültemiz, 2004 yılından bugüne kadar 827 hekim mezun vermiştir. Halen hizmet vermekte olan hastanemiz 2010 yılında kampüs içindeki yeni hastane binasına taşınmış ve yeni binasında tüm cerrahi ve dahili anabilim dalları ile, 621 yatakla hizmet vermektedir. Yeni hizmet binasındaki olanaklar ile, Aydın ili ve çevre illerden gelen hastalar da dahil olmak üzere, yaklaşık bir milyon nüfusa en iyi ve kaliteli klinik ve laboratuvar hizmeti sunulmaktadır. Kısa süreli bir geçmişi olmasına rağmen hastanemiz Aydın ve komşu iller için referans hastanesi olmuştur.
Tarihçesi
Fakültemiz, üniversitemizle birlikte 03.07.1992 tarihinde kurulmuş ve ilk öğretim elemanı 1993 tarihinde atanmıştır. Kurucu Dekan Prof. Dr. Gülten İNAN olup halen Dekanlık görevini Prof. Dr. Erdem Ali ÖZKISACIK (12.03.2019-.) sürdürmektedir. Kuruluş işlemleri ve hizmet binaları tamamlandıktan sonra lisans ve tıpta uzmanlık eğitimi ile hasta hizmetlerine geçilmiştir. 2010 yılında merkez kampüste yer alan yeni Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastane binasının hizmete girmesi ile mezuniyet öncesi ve sonrası klinik eğitim ve sağlık hizmeti faaliyetleri bu binada sürdürülmektedir.Fakültemiz, 2004 yılından bugüne kadar 827 hekim mezun vermiştir.
Misyon
Tıp etik kurallarını benimseyen ve ona uygun davranan; mesleki bilgi ve becerilerle donanmış; araştırma, uygulama ve karar verme yeteneğine sahip; özgüvenli; toplum ve birey sağlığını korumayı ve hastaları tedavi etmeyi amaç edinmiş; mezun olur olmaz hizmet vermeye hazır donanımlı bir şekilde; iyi iletişim becerilerine sahip ekip lideri hekimler yetiştirmektir.
Vizyon
İnsan hayatı ve sağlığına değer veren; tıp alanındaki gelişmeleri sürekli izleyen ve uygulayan; toplum ve ülkenin sağlık ihtiyaç ve önceliklerini kavrayan; bilime katkı sağlama bilincinde olan, ekip lideri sorumluluğu ve bilincini taşıyan; hastalar ve yakınlarına, diğer sağlık görevlileri ile birlikte kaliteli bir hizmeti amaçlayan hekimler yetiştiren; ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen okullar arasında yer alan bir tıp fakültesi olmaktır.
Amaç
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak amacımız; İnsan hayatına ve sağlığına her açıdan en yüksek değeri veren, hasta ve yakınlarının sorumluluğunu paylaşan, sağlık görevlileri ile hastaya en kaliteli hizmeti verebilmek için sürekli işbirliği içinde olan, çağdaş bilimsel düşünce modelini özümsemiş hekimler yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2016 yılında faaliyete geçen yeni 3 katlı binasında hizmet vermektedir. İki bölümden oluşan bu binanın ilk bölümünde Dekanlık, idari bürolar ve Temel Tıp Bilimleri Bölümü ve laboratuvarlar bulunurken diğer bölüm derslikler ve kafeteryadan oluşmaktadır. Binada ayrıca, çalışma salonu, toplantı salonları, Klinik Beceri ve bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Bina içindeki öğrenci kafeteryası dışında, hemen ön tarafında alış veriş merkezi ve yürüyüş mesafesinde Merkezi Öğrenci kafeteryası ve kütüphane bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Fakültenin Hastanesi içinde, 1 adet yetişkin acil servis, 1 adet pediatrik acil servis, 13 adet yoğun bakım ünitesi, 14 adet ameliyathane, toplamda 621 hasta yatağı, 9 adet laboratuvar, 6 adet eczane deposu, 8 adet radyoloji ünitesi, 1 adet nükleer tıp alanı, 1 adet hemodiyaliz ünitesi bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu