Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Pınar DEMİRCİOĞLU
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Pınar DEMİRCİOĞLU
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Turgay ERAY
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Yunus ÇERÇİ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Pınar DEMİRCİOĞLU
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Pınar DEMİRCİOĞLU
Farabi Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Pınar DEMİRCİOĞLU
Mevlana Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TİMUR
Staj Koordinatörü
Mühendislik Fakültesi, 2008 yılında kurulmuş olup, bünyesinde Makine, İnşaat, Gıda, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır.
Tarihçesi
Mühendislik Fakültesi, 2008 yılında kurulmuş olup, bünyesinde Makine, İnşaat, Gıda, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır. Fakültemiz Makine Mühendisliği Yüksek Lisans programı eğitim/öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
Misyon
Ulusal ve evrensel değerler ışığında geleceği yaratma becerisine sahip mühendisler yetiştirmek, var olan birikimleri ile bilim ve teknoloji üretmek, sanayici ile birlikte, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yapmaktır.
Vizyon
Uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip önder mühendisler yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve teknolojiye uygulanmasında dünyada yetkinliği kabul edilen bir fakülte olmaktır.
Amaç
Mühendislik alanlarında ileri düzeyde bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, yayın yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek, toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedeflemiş, paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirmeyi benimsemiş olmak, yürürlükte bulunan yasalara ve yükseköğretim etik kurallarına bağlı kalarak, araştırmacı, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, analiz ve sentez yapma yeteneği gelişmiş, çevre bilincine ve toplumsal duyarlılığa sahip mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek, bu amaçla eğitim-öğretim ve araştırma alt yapısını sürekli olarak iyileştirmek; şeffaf, doğru ve güvenilir hizmet üretimini sağlayarak toplam kalite kültürünün yerleşmesini sağlamak birimin başlıca amaçlarındandır.
Fiziki Altyapı
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümlerine kabul edilen öğrenciler, Merkezi Dersliklerde lisans öğretimine başlayacaktır. Üniversite Makro planında öngörülen 8.200 m2 oturma alanına sahip binalar tamamlandığında toplam 25.000 m2 fiziki alanda eğitim öğretime devam edilmesi planlanmaktadır.
Teknik Altyapı
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümlerine kabul edilen öğrenciler, Merkezi Dersliklerde lisans öğretimine başlayacaktır. Üniversite Makro planında öngörülen 8.200 m2 oturma alanına sahip binalar tamamlandığında toplam 25.000 m2 fiziki alanda eğitim öğretime devam edilmesi planlanmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu