Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Cumali ÖKSÜZ
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Berker BULUT
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Cumali ÖKSÜZ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Nisa BAŞARA BAYDİLEK
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Özge BIKMAZ BİLGEN
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Ayşe ÖZTÜRK SAMUR
Mevlana Koordinatörü
Sınıf Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 tarih, 97/9892 sayılı kararı ile kurulmuş, 2000-2001 akademik yılında Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına alınan 104 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Uygulamalı dersler ise, Eğitim Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uygulama İlköğretim Okulları işbirliği ile Uygulama Öğretim Elemanı ve Uygulama Öğretmeni gözetiminde iki yarıyılda gerçekleştirilmektedir. Sınıf Öğretmenliği Programı, fen bilimleri ve sosyal bilimlere dayalı displinlerarası bir çalışma alanıdır. Sınıf Öğretmenliği Programı, 2 profesör, 1 doçent, 3 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi doktor ile hizmet vermektedir.
Tarihçesi
1997 yılında kurulan ADÜ Eğitim Fakültesi’nin açılan ilk programlarından biri olan Sınıf Öğretmenliği programı, 2000-2001 Eğitim ve Öğretim yılında lisans düzeyinde eğitimine başlamıştır.
Misyon
Türk Milli Eğitim Sistemindeki mevzuata uygun olarak; ilköğretim kurumlarında görev yapabilecek nitelikte; temel bilgi, beceri ve tutumlara sahip; Atatürkçü, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve demokratik özelliklerle donatılmış öğretmenleri yetiştirmek.
Vizyon
Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde ülkemizin ihtiyacı olan Sınıf Öğretmenliği eğitimini yaygınlaştırma ve geliştirme projelerine etkin olarak katılmak ve bilimsel araştırmalara bilgi ve donanımıyla destek vermek.
Amaç
Sınıf Öğretmenliği programının amacı, öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak, alan deneyimleriyle teorik eğitimi birleştirmek, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilecek, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı sınıf öğretmenleri yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Program bölümdeki dersliklerden ve bilgisayar salonlarından faydalananarak eğitim-öğretimini sürdürmektedir.
Teknik Altyapı
Programda öğrenim gören öğrenciler, Fakülteye bağlı bir kütüphane ile üniversite kütüphanesinden yararlanmaktadırlar. Kongre merkezinde ve Eğitim Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen tüm faaliyetlere katılma olanağına sahiptirler. Ayrıca öğrenciler sportif faaliyetlere, öğrenci kulüplerine katılmaktadırlar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu