Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Öğrenim süreci içinde mesleği ile ilgili alan bilgisini teorik ve uygulamalı olarak kazanabilme
2.Öğrenim süreci içinde alanı ile ilgili planlama yapabilme ve bu plana uygun yaklaşım, strateji, yöntem, teknik ve teknolojileri kullanma yeterliliğini kazanabilme,
3.Öğrenim süreci içinde öğretmenlik meslek becerisini kazanabilme,
4.Öğrenim sürecinde alanı ile ilgili öğretmenlik bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde uygulayabilme,
5.Çağdaş eğitim yaklaşımlarını ve dayandığı felsefeleri kavrayabilme,
6.Alanı ile ilgili anlama, anlatma, yorumlama, değerlendirme, farkında olma, girişimci olma, iletişim kurma, bireyi tanıma gibi temel becerileri kazanabilme
7.Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, çağdaş, demokratik, laik, ülkesini koruyan ve geliştiren, milletine sahip çıkan, insan haklarına saygılı, doğayı koruyan, ayrımcı olmayan, gelenek ve göreneklerine bağlı, değerlerine sahip çıkan bireyler olabilme,
8.Öğrenim süreci içinde spor, sanat ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirebilme,
9.Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinen bireyler olabilme,
10.Sosyal, ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlardaki gelişmeleri takip eden, Dünya sorunlarının temel nedenlerini anlayarak bu sorunların çözümlerine katkıda bulunmaya çalışan bireyler yetiştirebilme.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu