Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Okul Öncesi Öğretmenliği - Normal Öğretim
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı lisans programı 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında bir öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi ile eğitim öğretime başlamıştır. 2007 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Okulöncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı ile lisansüstü program açılmıştır. 2006 yılında iki araştırma görevlisi ve iki uzman kadroya katılmış, araştırma görevlileri 35. Madde kapsamında Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümüne gönderilmiştir. 2009-2010 ve 2011 yıllarında birer öğretim üyesi kadrosuna katan programda şu an üç Yardımcı Doçent Doktor, iki öğretim görevlisi ve bir tanesi 35. Madde uyarınca başka üniversitede olmak üzere dört araştırma görevlisi vardır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Erasmus ve Farabi programlarıyla üniversiteler arası değişim de yapılabilmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Okul Öncesi Öğretmeni Lisans diploması verilir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavda kayıt hakkı kazanmış olmak. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü için gerekli koşulları taşımak. Yatay ve dikey geçişlerde gerekli koşullara sahip olmak
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Diğer üniversitelerden gelen transfer öğrencilerinin öncel eğitimleri Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliklerine göre ve İntibak Komisyonu’nun koordinasyonunda tanınır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Ortaöğretim mezunu olmak.
Program Profili
Anabilim dalında yürütülen programla öğretmen adaylarının çocukların gelişim ve eğitimlerine kültürel ve gelişimsel bir perspektiften bakmaları için gereken bilgi, tutum ve beceri gelişimi desteklenir. Uygulama dersleri ve saha çalışmalarıyla değişik okul öncesi eğitim ortamlarında ve faklı öğrenci gruplarıyla çalışma; aile ve çocukların bakımından sorumlu olanlarla iletişim kurma fırsatı elde ederler.
Mezunların İstihdam Profilleri
Anabilim Dalı mezunları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Resmi ve Özel Eğitim Kurumlarında Okul Öncesi Öğretmeni olarak görev almaktadır.
Üst Derece Programlara Geçis
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler alanlarıyla ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav ve ödevlere ek olarak final sınavına girmek zorundadır. Öğrencinin başarı notu, öğretim elemanı tarafından ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve derse katılımına göre verilir. Ara sınav ve/veya final sınavı gerektirmeyen dersler ilgili bölüm tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Dairesine bildirilir. Bu durumda başarı notu, yarıyıl boyunca yapılan çalışmalara göre belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Sekiz yarıyılı, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen kriterleri sağlayarak bitirmiş olmak.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu