Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Müzik Öğretmenliği - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Müzik Öğretmenliği lisans programı dört yıl lisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçiş söz konusu değildir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Müzik Eğitimi alanında Lisans Diploması " derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Fakülteye yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bu programın temel amacı, müzik eğitimi alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş müzik öğretmenleri yetiştirmektir. 4 yılda toplam 8 yarıyıla uygun tasarlanan Lisans Programı, öğrencilere müzik eğitimi alanında gerekli bilgi, beceri ve mesleki yetkinliği kazandırmayı hedeflemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız başta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları ve özel okullar olmak üzere çeşitli müzik eğitim kurumlarında çalışabilirler, üniversitelerimizde Müzik okutmanlığı yapabilir ve akademik kadrolarda görev alabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalından başarı ile mezun olan öğrenci, Yüksek Lisans için gerekli koşulları yerine getirerek Lisansüstü programlarda öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
1 Yarıyılda 1 Ara Sınav ve 1 Yarıyıl Sonu Sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu Sınavının ise %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir
Staj Durumu
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Programı dahilinde öğrenciler belirlenen Milli Eğitime bağlı İlköğretim Okullarında yedinci dönem “Okul Deneyimi” sekizinci dönem “Öğretmenli Uygulaması” olmak üzere iki dönem staj yapmaktadırlar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu