Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Enstrüman ( piyano, keman, viyola, çello, yan flüt, şan, bağlama, ney, okul çalgıları ) çalma, öğretebilme ve koruyabilme, bakımını yapabilme becerisi
2.Konuşma ve şarkı söylemede sesini doğru kullanma, ses eğitiminin müzik eğitimi içerisinde gelişmesine yardımcı olacak teknikleri ve öğretim yöntemlerini anlayabilme
3.Okul müzik repertuarına hakim olma, çeşitli çalgılarla eşlik edebilme, eşlik yazabilm ve eğitim müziği besteleyebilme becerisi
4.Klasik Batı Müziği ve Türk Müziği teorisine hakim olma, tonal, makamsal ( modal ) duyma ve seslendirme becerisi.
5.Klasik Batı Müziği, Türk Müziği, Popüler Müzik kültürüne hakim olma.
6.Farklı müzik topluluklarında çalabilme, söyleyebilme ve yönetebilme becerisine sahip olma.
7.Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, çağdaş, demokratik, laik, ülkesini koruyan ve geliştiren, milletine sahip çıkan, insan haklarına saygılı, doğayı koruyan, ayrımcı olmayan, gelenek ve göreneklerine bağlı, değerlerine sahip çıkan bireyler olma.
8.Ses ve hareket bütünlüğünün oluşturulmasında bedeni müzikal bir ifade aracı olarak kullanma becerilerine ve müzik öğretim yöntemlerine hakim olma.
9.Okul öncesi döneme ait bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanları geliştirmeye yönelik gerekli şarkı dağarcığı yöntem ve tekniklerine hakim olma.
10.Sosyal, ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlardaki gelişmeleri takip eden, Dünya sorunlarının temel nedenlerini anlayarak bu sorunların çözümlerine katkıda bulunmaya çalışan bireyler yetiştirebilme.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu