Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Öğrenim süreci içinde mesleği ile ilgili alan bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kazanabilme
2.Çağdaş eğitim yaklaşımlarını ve dayandığı felsefeleri kavrayabilme
3.Öğrenim süreci içinde alanı ile ilgili planlama yapabilme ve bu plana uygun yaklaşım, strateji, yöntem, teknik ve teknolojileri kullanma yeterliliğini kazanabilme
4.İnsan haklarına, demokratik, sosyal, bilimsel, profesyonel ve etik değerleri içselleştirebilme.
5.Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, çağdaş, demokratik, laik, ülkesini koruyan ve geliştiren, milletine sahip çıkan, insan haklarına saygılı, doğayı koruyan, ayrımcı olmayan, gelenek ve göreneklerine bağlı, değerlerine sahip çıkan bireyler olabilme
6.Problem durumlarında bilimsel yöntemleri kullanarak çözüm önerileri sunabilme
7.Bireylerin ve kurumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak psikolojik danışma hizmetlerinin planlamasını ve koordinasyonunu yapabilme
8.Güvenli ve sürdürülebilir okul ortamının oluşturulmasında bireysel ve kurumsal olarak sorumluluk alabilme
9.Ani ve beklenmedik problem durumlarında krize müdahale yöntemlerini etkili bir şekilde uygulayabilme
10.Bireylerin rehberlik ve psikolojik danışma ihtiyaçlarını belirlemek için ölçme araçlarını bilimsel standartlara uygun olarak kullanabilme, bireysel ya da grupla rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini uygulayabilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu