Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Şerife AK
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Fulya TORUN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Şerife AK
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Serdar ÇİFTCİ
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Serdar ÇİFTCİ
Mevlana Koordinatörü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün (BÖTE) temel amacı eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu bilgisayar ve diğer öğretim teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri geliştirmek, yaymak ve öğretmek, bu kurumlarda öğretmenlik yapmak isteyen bireyleri yetiştirmektir.
Tarihçesi
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü 2012' den bu yana eğitim vermektedir Bölüm lisans düzeyinde eğitim vererek faaliyetlerini sürdürmektedir.
Misyon
Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır. Ayrıca, bölüm bireylerin yaşamlarını iyileştirmek için örnek eğitim hizmeti verecek uzmanlar ve öğretmenler yetiştirerek küreselleşen dünyada gelişmiş toplum olmayı hedeflemektedir.
Vizyon
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde okumanın ve çalışmanın ayrıcalık olduğunu hissettirmek; bölümün ulusal ve uluslararası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan bir bölüm olmasını sağlamak.
Amaç
Gelişen bilgi teknolojilerinin okulda kullanımını ve öğretimde gerekli olan çeşitli materyallerin geliştirilmesini ön plana alan dersler yoluyla öğretmen adaylarının bilgisayar, internet, çoklu ortam, televizyon, video, projektör makineleri gibi çeşitli teknolojileri tanımaları ve öğretimde kullanmaları amaçlanmıştır. Bu şekilde geleceğin öğretmeninin, teknolojiyi tanıyan ve öğretimde etkili ve verimli bir şekilde işe koşabilen nitelikte olması öngörülmüştür. Bölümün amaçlarından bir diğeri de, eğitim kurumlarında kullanılacak bilgisayar ve diğer eğitim teknolojisi ürünlerinin etkin kullanımı için metotlar geliştirmek; öğretim yazılımları hazırlamak ya da bunların eğitimsel niteliğini geliştirici elemanlar yetiştirmek; eğitim kurumlarında bilgisayar öğretmenleri yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Bölüme ait biri 30 biri 40 kişilik olmak üzere iki adet bilgisayar laboratuvarı ve bir adet Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersliği bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayarlar 4 GB RAM, i5 işlemci ve 32 bit Windows 7 işletim sistemine sahiptir. Ayrıca Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersliğinde dijital fotoğraf makinesi, döküman kamera, projeksiyon, akıllı tahta, LCD TV ve diğer öğretim teknolojileri bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu