Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Sosyoloji - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Sosyoloji lisans programı dört yıl lisans eğitimi vermektedir. Programa dâhil olacak öğrencilerin ÖSYM’nin ( Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) belirttiği yeterli puanı alması gerekir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Lisans programları arası değişim ve geçişler Adnan Menderes Üniversitesi Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi ile gerçekleştirilir.
Kazanılan Derece
Sosyoloji Bölümü Lisans programının tüm şartlarını yerine getiren öğrenci ‘Sosyoloji Lisans Diploması’ almaya hak kazanır.
Kayıt ve Kabul Koşulları
T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi sınavda kayıt hakkı kazanmış olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Sosyoloji bölümünde lisans öğrenimi gören öğrenciler bazı derslerden Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin çerçevesinde muaf olabilirler.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Öğrenciler, 4 yıllık eğitim süresince toplam 240 AKTS krediyi tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin lisans diplomasına hak kazanması için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlaması ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Bir yarıyıl içinde ölçme ve değerlendirme, bir ara sınav ve final sınavından oluşmaktadır. Dersin ağırlıklı not ortalamasında ara sınavın %40, final sınavının %60 etkisi söz konusudur. Ancak öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için final sınavından en az 50 puan alması ve dersin ağırlıklı not ortalamasının da en az 60 puan olması gerekmektedir. Öğrenciler bu sınavlardan başarısız olduğu takdirde yarıyıl sonunda bütünleme sınavına girebilirler. Dersin ağırlıklı not ortalamasında ara sınavın %40 ve bütünleme sınavının da %60 etkisi söz konusudur. Ara sınav ve bütünleme sınavının ortalamasının 100 puan üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.
Program Profili
Bölüm öğrencilere, sosyal teori, toplumsal cinsiyet, göç, aile, küreselleşme ve sosyal politika, kentleşme ve kentsel sorunlar, kırsal sosyoloji, ekonomik sosyoloji, din sosyolojisi, suç ve sapma, araştırma teknikleri ve istatistik gibi sosyolojinin pek çok alanına ilişkin dersler sunmaktadır. Öğrencilerin doğal olarak farklı alanlara ilgileri olabileceği düşüncesinden hareketle seçmeli ders sayısı ve çeşitliliği mümkün olduğunca yüksek tutulmaya çalışılmaktadır. Bu şekilde de eğitimlerinin ikinci yılından itibaren öğrencilerin özellikle ilgilendikleri alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirebilmelerine olanak tanınmış olmaktadır. Bölümümüzün önem verdiği bir diğer konu da sosyal teori ile pratik/araştırma arasındaki ilişkinin iyi kavranabilmesidir. Bu çerçevede de bazı durumlarda dersler içerisinde ve aynı zamanda dördüncü yıllarında Bitirme Çalışması dersinde öğrencilerin araştırma projesi hazırlama ve/veya uygulama yapmalarına olanak tanınmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Sosyoloji Bölümü mezunları, özel ve resmi eğitim kurumlarında, üniversitelerin ilgili akademik kadrolarında, cezaevlerinde, kreşlerde, çocuk ıslah evlerinde, aile mahkemelerinde, aile danışma merkezlerinde ve bakıma muhtaç çocuk yurtlarında, özel ve resmi araştırma kurumlarında, şirketlerin araştırma-geliştirme birimlerinde, yerel yönetimlerde, halkla ilişkiler alanlarında istihdam edilebilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Sosyoloji Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, ilgili yönetmelikler uyarınca üst derece programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşullarında, ‘Yeterlilik Koşulları ve Kuralları’ geçerlidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu