Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Toplumu anlayabilmek için gerekli olan kuramsal ve kavramsal bilgiye sahip olma.
2.Toplumsal yapı, kurum ve süreçlerin işleyişini, toplumsal eylemi, anlama ve açıklayabilme.
3.Toplumsal gerçekliği anlamada sosyolojinin rolünü kavrama
4.Temel sosyolojik kuramları ve kavramları kullanarak sosyolojik analizler yapabilme.
5.Eleştirel ve analitik düşünme.
6.Sosyolojide kullanılan araştırma, yöntem ve teknikleri, iş ve akademik çalışmalarda kullanabilme.
7.Karşılaştırmalı perspektiften, sosyal ve kültürler arası farklılıkları anlayabilme ve açıklayabilme.
8.Toplumsal sorunlar hakkında farkındalık ve duyarlılığa sahip olabilme.
9.Evrensel değerler ve ekolojik sorunlara karşı duyarlı olabilme.
10.Disiplinler arası perspektiften bakabilme.
11.Sosyolojik gelişmelere ilişkin öngörüde bulunabilme.
12.Mesleki duyarlılık ve etik sorumluluğa sahip olma.
13.Yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme.
14.Etkin iletişim kurabilme
15.Temel düzeyde sosyolojik metinleri yabancı dilden takip edebilme.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu