Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Türk Dili ve Edebiyatı - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü dört yıl lisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Türk Dili ve Edebiyatı alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Fakülteye yatay-dikey geçişlerde; Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Türk Dili ve Edebiyatı lisans programının amacı, Türk Dili ve Edebiyatı programındaki kazanımları benzer alanlardakilerle bütünleştirip kültür hâline getirecek duruma gelmiş, Türkçenin tarihî metinlerini ele almak için gerekli olan dilleri ve kurallarını yeteri kadar bilen, Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki güncel çalışmaları takip edebilen, bu programda edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilen, etik değerleri özümsemiş, hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş Dilbilimci ve Edebiyatçılar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız gerekli şartları sağladıkları takdirde, üniversitelerde araştırma görevlisi olabilmekte,Kültür Bakanlığı, Türk Dil Kurumu gibi devlet kurumlarında uzman ve uzman yardımcılığı pozisyonunda görevler alabilmekte ayrıca basın-yayın organları olan gazete ve dergilerde iş imkanları bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden başarı ile mezun olan öğrenci, Yüksek Lisans için gerekli koşulları yerine getirerek Lisansüstü programlarda öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Bir yarıyılda 1 Ara Sınav ve 1 Yarıyıl Sonu Sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40'ı, Yarıyıl Sonu Sınavının ise %60'ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. Öğrenci finalde en az 50 alması kaydıyla, 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu