Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Öğrenci, Türk Dili ve Edebiyatı programındaki kazanımları benzer alanlardakilerle bütünleştirip kültür hâline getirecek duruma gelir.
2.Öğrenci, kendi başına bilimsel çalışma yapabilir; alanıyla ilgili sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir ve uygular.
3.Öğrenci, Türkçenin tarihî metinlerini ele almak için gerekli olan dilleri ve kurallarını yeteri kadar bilir. Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki güncel çalışmaları takip eder.
4.Öğrenci, Türk Dili ve Edebiyatı programının gerektirdiği iletişim teknolojilerini kullanarak alanıyla ilgili birikimini toplumla paylaşır.
5.Öğrenci, Türk Dili ve Edebiyatı programında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu