Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Tarih - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Bölümümüzde ders geçme sistemi uygulanmaktadır. Öğrencilerin ders geçme notları, bir ara sınav ve bir de dönem sonu sınavı ve bazı dersler için verilen araştırma ödevi esas alınarak belirlenmektedir. Osmanlıca, Osmanlı Tarih Metinleri dersleri gramer ve metin okumaya dayalı, hem teorik hem de uygulamalı olarak işlenmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır. Öğrenciler Erasmus, Farabi gibi değişim programlarından yararlanabilmektedir.
Kazanılan Derece
Tarih, Lisans
Kayıt ve Kabul Koşulları
Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite Öğrenci Seçme Sınavında sözel alanda yeterli puan almış olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı açılır. Yeterlikleri sağlayan öğrenciler ilgili dersten muaf tutulurlar. Öğrenciler başvurdukları takdirde daha önce eğitimini aldıkları programla ilgili kredi ve not talepleri ilgili birim tarafından karara bağlanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Tarih eğitimi süresi 4 yıldır. Öğrenci programda toplam 240 AKTS karşılığı dersleri almak ve başarmak zorundadır. Mezun olmak için yeterlilik koşulu 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaktır.
Program Profili
Tarih bölümünde lisans öğrencilerinin ulusal ve uluslararası standartta eğitim alması amaçlanmaktadır. İsteyen öğrencilere bitirme tezi ile araştırmaya katılma olanağı sağlanır ve öğrenciler lisansüstü çalışmaya cesaretlendirilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölümümüzden donanımlı olarak mezun olan başarılı öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora yaparak akademisyenliğe adım atabilmektedir. Tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon eğitimi alarak lise ve dengi okullarda öğretmenlik yapabilmektedir. Bunların yanında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Belediye Kent Arşivleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Dış İşleri Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurumlarında çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlara Geçis
Aynı veya benzer bir bilimsel alanda ikinci bir programda eğitim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadır. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav, bir final sınavı yapılır. Sınav tarih ve yerleri Bölüm tarafından ilan edilir. Yarıyıl içi notu ara sınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. 100 üzerinden 60 puan alan öğrenci o dersten başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu