Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanmak.
2.Tarih biliminin konularında veri kaynağı olan bilgileri toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanmak
3.Tarih alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
4.Farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanmak.
5.Tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak.
6.Tarih alanındaki bilimsel yayınları, teknolojik gelişmeleri takip edebilme ve bunlara ulaşabilme becerisi edinmek
7.Tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olmak
8.Tarih biliminin ulusal veya uluslararası boyutta öneminin farkına varmak; günümüzdeki olayların arka planı hakkında fikir yürütme yetisine sahip olmak.
9.Yaşam boyu yeni bilgi ve beceriler kazanma gerekliliği bilincine ulaşmak.
10.Dünya tarihi ve Ulusal tarih arasında paralellik kurma bilgisine sahip olmak.
11.Sosyal hayatın değerini sezme, insanları birlikte harekete geçiren kuvvetleri bulma ve bireylerin bu genel faaliyet içindeki rollerini anlama becerisi kazanmak.
12.Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu