Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Sanat Tarihi - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Sanat Tarihi Lisans programı, teorik dersler yanında öğrencilerin bilgilerini uygulayabilecekleri kazı ve araştırma projeleri gibi uygulama alanlarına yönelik eğitim öğretim vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Erasmus, Farabi gibi değişim programları uygulanmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan yapan mezunlar "Sanat Tarihi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için yeterlidir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Fakülteye yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Sanat Tarihi Bölümü, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nin on dört bölümünden biridir. Bölümde öğrenim süresi 4 yıldır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız KPSS’den gereken puanı almaları durumunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Müzeler Genel Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu, Kültür ve tabiat varlıklarını Koruma Kurulları gibi çeşitli birimlerinde, özellikle de Türkiye’nin her tarafında bulunan çok sayıda müzede görev alabilirler. Benzer şekilde, Belediyelerde, Valiliklerde, Devlet Su İşleri gibi diğer devlet kurumlarında da iş bulabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Ara sınav notunun % 40’ı ve yarıyıl sınavı notunun % 60’ı toplanarak başarı notu hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için notun en az 60 puan olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu