Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanmak.
2.Sanat Tarih biliminin konularında veri kaynağı olan bilgileri toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanmak.
3.Sanat Tarih alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
4.Farklı coğrafyalardaki sanat ve mimarlık ürünlerini karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanmak.
5.Sanat ve Mimarlık ürünlerinin üretiminde ve gelişiminde malzeme, yapım tekniği, tasarım, siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak.
6.Sanat Tarihi alanındaki bilimsel yayınları, teknolojik gelişmeleri takip edebilme ve bunlara ulaşabilme becerisi edinmek.
7.Sanat Tarihi alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olmak.
8.Sanat Tarihi biliminin ulusal veya uluslar arası boyutta anlam ve öneminin farkına varmak; günümüze ulaşan sanat ve mimarlık ürünlerinin değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olmak.
9.Yaşam boyu yeni bilgi ve beceriler kazanma gerekliliği bilincine ulaşmak.
10.Dünya Sanat Tarihi ve Anadolu Sanat Tarihi arasında paralellik kurma bilgisine sahip olmak.
11.Sanat ve mimarlık ürünlerine, kültürel mirasa ve çevresine sahip çıkabilme duyarlılığına sahip olabilmek.
12.Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu