Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Bahçe Bitkileri - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde lisans eğitimi ile Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere lisansüstü eğitimi verilmektedir. Bölümde, Bahçe Bitkileri Anabilim dalı altında Meyve Yetiştirme ve Islahı, Sebze Yetiştirme ve Islahı, Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı ile Bağ Yetiştirme ve Islahı olmak üzere dört adet bilim dalı mevcuttur. Lisans eğitim-öğretimi, sekiz yarıyıllık süreçte, zorunlu ve seçmeli dersler arasından 159 kredinin alınıp başarılması ve 45 işgünü olan stajın başarı ile tamamlanmasını gerektirmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu konuda uygulama esasları, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe göre düzenlenmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Bahçe Bitkileri alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Adnan Menderes Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Program, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan merkezi sınav yoluyla lise mezunu veya iki yıllık önlisans mezunlarını kabul eder. Türk Yüksek Öğretim kurumlarında Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu düzenlemeler yatay, dikey ve yandal geçişleri yapılmaktadır. Bu kapsamda önceki öğrenmeye ilişkin kredi transferleri ve muafiyetler mümkündür.Bunun dışında henüz,formal olmayan sertifikaya veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve yabancı dil gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olmaktadırlar.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü ve stajı başarıyla tamamlamak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bahçe Bitkileri Bölümü 4 yıllık bir program çerçevesinde; örtü altı ve açıkta yetiştiricilik, ıslah, hasat sonrası konularında ziraat mühendisi yetiştirmektedir. Programın ilk iki yılı, tarım biliminin temel zorunlu derslerinden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllar ise ağırlıklı olarak bahçecilik ile ilgili konulara ayrılmış bulunmaktadır. Program kapsamında teorik ile arazi ve laboratuvar çalışmaları gibi pratik konular yer almaktadır. Ancak bunların haricinde, dönemlerde birkaç seçmeli ders, öğrencilerin farklı ürünlere ve ilgi duydukları konulara odaklanmalarına izin vermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Ziraat Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Ziraat Mühendisi ünvanını almış mezunlar, gerekli sınavları verdikleri takdirde kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. Ayrıca, özel sektörde gübre, ilaç, tohum, fide, fidan üretim, depolama, ihracat-ithalat, paketleme-pazarlama ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilme imkanına sahiptirler. Zirai danışmanlık yapabilme ve gıda kontrolü (fırın, pastane vs. denetleme) olarak çalışma hakları da bulunmaktadır.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşuları Ve Kuralları ” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
Programda 45 işgünü mecburi yaz stajı vardır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu