Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Halil Güner SEFEROĞLU
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Engin ERTAN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇELİK
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Zeynel DALKILIÇ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Zeynel DALKILIÇ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Zeynel DALKILIÇ
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇELİK
Mevlana Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇELİK
Staj Koordinatörü
Bahçe Bitkileri Bölümü 4 yıllık bir program çerçevesinde; örtü altı ve açıkta yetiştiricilik, ıslah, hasat sonrası konularında ziraat mühendisi yetiştirmektedir. Programın ilk iki yılı, tarım biliminin temel zorunlu derslerinden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllar ise ağırlıklı olarak bahçecilik ile ilgili konulara ayrılmış bulunmaktadır. Program kapsamında teorik ile arazi ve laboratuvar çalışmaları gibi pratik konular yer almaktadır. Ancak bunların haricinde, dönemlerde birkaç seçmeli ders, öğrencilerin farklı ürünlere ve ilgi duydukları konulara odaklanmalarına izin vermektedir.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 27.06.1987 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş, 11.07.1992 tarihinde ise Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Bahçe Bitkileri Bölümü ise Eğitim ve Öğretime Fakültenin kuruluş yılı olan 1993 - 1994 yılından bu yana devam etmektedir.
Misyon
Eğitimde, Bahçe Bitkileri temel alanında çevreye duyarlı, sürdürülebilir tarım esaslarına bağlı, üretim ve yetiştiricilik konularında bilgiye ulaşma ve sentezleyerek kullanabilme yeteneğinde ziraat mühendisi yetiştirmektir. Bilimsel araştırmalar boyutunda ise saha ile entegrasyonunu gerçekleştirmiş, bölgesel sorunlara ve gelişime katkı sağlayacak yeniliklere öncelik veren temel araştırmalar yürütmektir.
Vizyon
Bahçe Bitkileri temel alanında evrensel sorunlara duyarlı yaklaşımlar sergileyen, aldığı eğitimle ulusal ve uluslararası tarım sektöründe kabul gören teknik elemanlar yetiştiren ve araştırmaları ile uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmaktır.
Amaç
Tarımsal eğitimde sektöre yönelik temel bilgiye ve uygulama becerisine sahip, teknolojik gelişmeleri izleme yöntemlerini kullanabilen ziraat mühendisi yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü bünyesinde akademik personelin kullanımına sunulmuş olan 9 adet ofis, 2 adet fizyoloji laboratuarı, 1 adet doku kültürü laboratuarı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, bölümüde Sebze bahçesi, Meyve Koleksiyon Bahçesi ve bağ olmak üzere 3 farklı üretim yeri bulunmaktadır. Ayrıca üretim yapıları olarak, PE örtülü olarak imal edilmiş olan sebze yetiştirme serası, Meyve çoğaltma serası, sisleme serası ve Süs bitkileri üretim serası olmak üzere değişik amaçlarla kullanılan toplam 2 da örtüaltı tesisi bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Üç profesör, bir doçent ve dört yardımcı doçentten oluşan sekiz kişilik öğretim üyesi kadrosu bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu