Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. İbrahim ÇAKMAK
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. İbrahim ÇAKMAK
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Ömer ERİNCİK
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Tülin AKŞİT
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Zahide ÖZDEMİR
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Ümit ÖZYILMAZ
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Filiz ERBAŞ
Staj Koordinatörü
Bitki Koruma Bölümünün faaliyet alanı bitkileri hastalık ve zararlılardan korumak ve arındırmaktır. Bitki Koruma Bölümünde verilen lisans ve lisansüstü eğitim ile ihtiyaç duyulan teknik eleman ve uzmanlar yetiştirilmektedir. Bölümde yürütülen araştırmalarla, Entomoloji Anabilim Dalında bitkilere zararlı böcek, akar ve nematodların, Fitopatoloji Anabilim Dalında ise bitkilerde hastalık ve zarar oluşturan fungus, virüs, bakteri ve yabancı otların teşhislerinin yanı sıra, biyolojileri ve kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulamada ihtiyaç duyulan eksiklikleri gidermeye yönelik araştırmalar yürütülmektedir. Bitki koruma bölümünü oluşturan Entomoloji ve Fitopatoloji Anabilim Dallarında toplam 15 öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü ilk kez 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alarak eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 1998 yılında vermiştir. Bölüm Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki Ana Bilim Dalından oluşmaktadır.
Misyon
Eğitimde, Bitki Koruma sorunları ve çözüm yollarına ilişkin çağdaş bilgi ile donanmış, bilgiye ulaşma ve sentezleme yeteneği gelişmiş, çevre ve insan sağlığına duyarlı, mesleki etik bilinci ve sorumluluğuna sahip, çevresine önderlik edebilecek ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Bitki Korumaya yönelik AR-GE faaliyetleri kapsamında, bitki koruma etmenlerinin tanı ve mücadelesinde yeni teknoloji ve yöntemler geliştirmek, kullanmak, yöre, bölge, ülke ve dünyadaki bitkisel üretim süreçlerine ve literatürüne olumlu katkılar sağlamaktır.
Vizyon
Eğitim-Öğretimde sunduğu çağdaş kaliteli eğitim programı ile Bitki Koruma alanında ülke tarımına yön verebilecek, özel ve resmi sektörce aranan, kendi disiplinlerinde söz sahibi, lider kadrolar yetiştiren, çağdaş bilgi ve teknolojiler doğrultusunda bitki koruma sorunlarına projeler ile çözümler üreten, çevre dostu bitki koruma uygulamalarına önderlik yapan, ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile bağlarını geliştirmiş, bir bölüm olmaktır.
Amaç
Bitki Koruma Bölümü lisans eğitiminde 4 yıllık bir program çerçevesinde; ziraat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri ve bitki koruma bilimi içerisine giren konuları hem kuramsal hem de uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlamıştır. Bunun için öğrenciler eğitim programının birinci ve ikinci yılında ağırlıklı olarak zorunlu temel bilim dersleri ile temel ziraat mühendisliği derslerini alarak farklı tarım bilimleri konusunda kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Üçüncü ve dördüncü yıllarda bitki koruma eğitimine yönelik dersleri alarak alanlarında özelleşmeleri sağlanır. Bu dersler kapsamında kültür bitkilerindeki hastalık, zararlı ve yabancı otları öğrenerek, biyolojileri, zarar şekilleri ve mücadele yöntemleri ile bunların çevreye etkilerini teorik ve uygulamalı olarak öğrenme olanağına sahip olurlar. Ayrıca, staj, mesleki uygulama, proje ve tez çalışması derslerinde bitki koruma sorunlarını araştırma, analiz ederek çözümleme ve öneri sunma konularında planlama ile uygulama bilgi ve becerisini kazanırlar.
Fiziki Altyapı
Fitopatoloji ana bilim dalında; genel fitopatoloji, mikoloji, bakteriyoloji, viroloji ve herboloji olmak üzere 5 adet laboratuvar, 4 adet sera, 2 adet elek ev ve 5 adet iklim odası, Entomoloji Ana bilim dalında; genel entomoloji, akaroloji ve toksikoloji olmak üzere 3 adet laboratuvar ve 5 adet iklim odası bulunmaktadır. Ayrıca uygulama derslerinde öğrencilerin kullanabileceği iki adet mikroskobi laboratuvarı bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Entomoloji ana bilim dalında böcek, akar ve nematod tanısı yapmaya yönelik mikroskoplar, mikroskopta görüntü almaya yarayan görüntü analiz ekipmanı, bitki ekstresi çıkarma ekipmanları, tarım ürünlerinde pestisit kalıntı analizinde kullanılan gas kromatografi cihazı bulunmaktadır. Fitopatology ana bilim dalında fungusların tanısında kullanılmak üzere mikroskoplar, patojen kültürlerinin oluşturulmasında kullanılan steril kabin, otoklav, etüv ve inkübatörler, moleküler tanı çalışmalarında kullanılmak üzere real time PCR , ve PCR cihazları ve jel görüntüleme cihazları bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu