Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Tarımsal Yapılar ve Sulama - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğrencilerine, toprak ve su kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanılması, bu kaynakların korunması ve geliştirilmesi, üretimin çeşitli aşamalarında uygun çevre ortamının yaratılmasında gerekli olan tüm yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarımsal bilişim sistemleri ile tarımsal işletmelerin modern teknoloji ile yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmesi, tarımsal ve biyolojik sistemlerle ilgili mühendislik problemlerinde matematiksel modellerin üretilmesi eğitimini veren bir bölümdür.
Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Ziraat Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama” alanında lisans diploması alarak mezun olurlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programda lisans öğrenimi görmeye hak kazanan öğrencilerin kabul ve kayıtları Yüksek Öğrenim Kanunu ve ilgili yönetmelik ve yönergeleri dikkate alınarak yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk yükseköğretim kurumlarında YÖK’ün belirlemiş olduğu düzenlemeler dâhilinde yatay, dikey ve yan dal geçişleri yapılmaktadır. Bu kapsamda önceki öğrenmeye ilişkin kredi transferleri ve muafiyetler mümkündür. Bunun dışında resmi olmayan sertifikaya ve tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Programların eğitim planlarında yer alan temel bilgi teknolojileri ve yabancı dil vb. dersler için ders yılı başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Sınava giren ve başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olmaktadırlar.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programdan mezun olmak için belirlenmiş olan gereklilikleri başarıyla yerine getirmiş olmak yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğrencilerine, toprak ve su kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanılması, bu kaynakların korunması ve geliştirilmesi, üretimin çeşitli aşamalarında uygun çevre ortamının yaratılmasında gerekli olan tüm yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarımsal bilişim sistemleri ile tarımsal işletmelerin modern teknoloji ile yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmesi, tarımsal ve biyolojik sistemlerle ilgili mühendislik problemlerinde matematiksel modellerin üretilmesi eğitimini veren bir bölümdür.
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölüm mezunları devlet kurumlarında (DSİ, belediyeler, ilgili bakanlıklar vb.), özel şirketlerde, sulama birlik ve kooperatiflerinde, kırsal kalkınma ajanslarında, doğal kaynaklar ve çevre konusunda çalışan özel kurum ve kuruluşlarda iş bulma olanaklarına sahiptirler. Ayrıca tarımsal bilişim sistemleri endüstrisi ve zirai yazılım geliştirme şirketlerinde de iş bulabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve ÜDS/KPDS/TOEFL/IELTS vb. sınavlarla yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduklarını belgelemeleri koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesinde açıklandığı gibidir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu