Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Temel bilimleri, tarımsal yapılar ve sulama alanına uygulayabilme.
2.Temel mühendislik ve tarım bilgilerini alanında kullanabilme becerisi.
3.Sulama ve drenaj sistemlerini tasarlama ve uygulama becerisi
4.Bitkisel ve hayvansal üretim yapı projelerini tasarlama ve uygulayabilme.
5.Toprak ve su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğine yönelik bilgi birikimine sahip olma.
6.Kırsal kalkınmada toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bilgi birikimine sahip olmak
7.Alanında veri toplama, değerlendirme, yorumlama ve elde edilen sonuçları uygulamaya aktarabilme
8.Ulusal ve uluslararası güncel mesleki sorunları izleme, değerlendirme ve çözebilme
9.Disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve inisiyatif kullanabilme
10.Güncel teknolojileri takip edebilme ve proje bazında kullanabilme
11.Etkin iletişim kurma becerisi
12.Alanındaki çalışma ve uygulamaların toplumsal etkilerinin önemini kavrayabilme
13.Alanındaki sorunları proje odaklı tanımlayabilme ve çözebilme
14.Atatürk ilke ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olmak
15.Alanında yabancı dildeki literatürü okuyup, anlama ve yazabilme becerisi
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu