Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. İbrahim CEMAL
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Murat YILMAZ
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Murat YILMAZ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Murat YILMAZ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Murat YILMAZ
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Önder ÜSTÜNDAĞ
Mevlana Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Önder ÜSTÜNDAĞ
Staj Koordinatörü
Bölüm Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Yemler ve Hayvan Islahı ve Biyometri ve Genetik Anabilim Dallarından oluşmakta, Ziraat Fakültesi çatısı altında dört yıllık eğitim vermekte ve mezunları Ziraat Mühendisi diploması almaktadır.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 27.06.1987 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş, 11.07.1992 tarihinde ise Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Eğitim ve Öğretime 1993 - 1994 yılında başlanmıştır. Zootekni Bölümü de ilk olarak 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almış ve ilk mezunlarını 1997’de vermiştir. 2012 yılında 16’ncı mezunlarını verecektir.
Misyon
Hayvancılık bilimlerine yönelik AR-GE faaliyetleri kapsamında yöre, bölge, ülke ve dünyadaki hayvansal üretim süreçlerine olumlu katkılar sağlamak, Çağdaş bilgi ve teknolojileri özümseyen ve geliştirilmesine yönelik AR-GE çalışmaları yapabilecek donanıma sahip bilim insanları yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek bilgi ve beceri donanımına sahip zooteknist ziraat mühendisleri yetiştirmek.
Vizyon
Çağdaş bilgi ve teknolojiler doğrultusunda hayvansal üretim sorunlarına çok disiplinli araştırma projeleri ile çözümler geliştirmek, Hayvancılık işletmeleri, organizasyonları ve ilgili kuruluşlarla entegrasyon çerçevesinde özellikle nitelikli damızlık yetiştirme, besleme ve biyoteknolojik hizmetler konularında öncülük rolünü oynamak.
Amaç
Zootekni Bölümü, büyükbaş (sığır, manda ve at), küçükbaş (koyun, keçi), kanatlılar (tavuk, bıldırcın, hindi, kaz, ördek, devekuşu) ile diğer (arı, tavşan vb.) hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi ve hayvan ıslahı yanı sıra yemler ve alternatif yem kaynakları, hayvancılıkta biyoteknoloji, hayvancılıkta bilgisayar kullanımı, deneme ve planlama, proje-fizibilite, organizasyon, organik tarım, iyi tarım uygulamaları gibi çok farklı konuları içeren geniş bir alanda eğitim öğretim vererek Zooteknist Ziraat Mühendisleri yetiştirmek ve bu alanlarda çalışmalar yaparak yöresel, bölgesel ve ülkesel sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır.
Fiziki Altyapı
Bölümde akademik personel dışında, Personel (Hayvan bakıcısı): 3 kişi, 2 bakıcı lojmanı, Yem depoları ve yem üretim ünitesi (1 ton/saat kapasiteli), Büyükbaş Ünitesi (25 baş sağmal kapasiteli), Küçükbaş Ünitesi (500 başlık koyun deneme ağılı ve sundurma ile 100 başlık keçi ağılı ve sundurma), Kanatlı Ünitesi (1000 tavuk kapasiteli üç bağımsız üniteden oluşan klimatize ve çevre denetimli deneme kümesleri, 400 gözlü bıldırcın kafesi, 1500 tavuk kapasiteli otomatik yumurta kümesi, bir adet laboratuar, bir adet kanatlı kesim ünitesi ve bir adet malzeme deposu), Arıcılık Ünitesi (25 adet arı kolonisi ve 75 adet çiftleştirme kutusu, bir adet yapay tohumlama seti) ve ikisi ön laboratuar olmak üzere toplam 5 adet Laboratuarın yanı sıra biri üniversite merkez kampüsünde diğeri fakülte içerisinde tam donanımlı iki adet merkez laboratuar olanaklarına sahiptir.
Teknik Altyapı
Bölümde akademik personel dışında, Personel (Hayvan bakıcısı): 3 kişi, 2 bakıcı lojmanı, Yem depoları ve yem üretim ünitesi (1 ton/saat kapasiteli), Büyükbaş Ünitesi (25 baş sağmal kapasiteli), Küçükbaş Ünitesi (500 başlık koyun deneme ağılı ve sundurma ile 100 başlık keçi ağılı ve sundurma), Kanatlı Ünitesi (1000 tavuk kapasiteli üç bağımsız üniteden oluşan klimatize ve çevre denetimli deneme kümesleri, 400 gözlü bıldırcın kafesi, 1500 tavuk kapasiteli otomatik yumurta kümesi, bir adet laboratuar, bir adet kanatlı kesim ünitesi ve bir adet malzeme deposu), Arıcılık Ünitesi (25 adet arı kolonisi ve 75 adet çiftleştirme kutusu, bir adet yapay tohumlama seti) ve ikisi ön laboratuar olmak üzere toplam 5 adet Laboratuarın yanı sıra biri üniversite merkez kampüsünde diğeri fakülte içerisinde tam donanımlı iki adet merkez laboratuar olanaklarına sahiptir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu