Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Ferit ÇOBANOĞLU
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Altuğ ÖZDEN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Osman Orkan ÖZER
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Gökhan ÇINAR
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Altuğ ÖZDEN
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Altuğ ÖZDEN
Mevlana Koordinatörü
Prof. Dr. Osman Orkan ÖZER
Staj Koordinatörü
Tarım Ekonomisi Bölümü fakültenin kuruluşuyla faaliyete başlamıştır. 1997 yılında Yüksek Lisans programı açılmıştır. Tarım Ekonomisi Bölümünün iki ana bilim dalı bulunmaktadır: Tarımsal İşletmecilik ve Tarım Politikası ve yayım. Tarımsal işletmecilik, tarımsal işletmelerin planlanması ve analizi, tarımsal ürünlerin pazarlanması, kooperatifçilik, finansman gibi konuları inceler. Tarım politikası ve yayım ise, tarımda uygulanan politikaların iç ve dış etkilerini, tarımsal yayım çalışmalarını ve kırsal kesimin sosyo-ekonomik yanını inceler. Bölüm yüksek lisans programına sahiptir. Bölümdeki güncel araştırmalar tarımsal pazarlama, sözleşmeli çiftçilik ve uluslar arası ticaret konularını içermektedir. Tarım Ekonomisi Alt Programını bitirenler, ziraat mühendislerinin çalıştırılabileceği her kurum ve kuruluşta görev alabilirler. Yatırımcı kuruluşlarda planlamacı, tarımsal kredi veren bankalarda finans yöneticisi, büyük tarım işletmelerinde, tarıma dayalı sanayi işletmelerinde, ihracatçı firmalarda yönetici olarak özellikle tercih edilmektedirler.
Tarihçesi
Tarım Ekonomisi Bölümü, Ziraat Fakültesinin bir bölümü olarak 1992 yılında kurulmuştur. 1997 yılında ise Yüksek Lisans programı açılmıştır. Bölümde Tarım Politikası ve Yayım ile Tarım İşletmeciliği adı altında iki anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümde 1 Profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma Görevlisi Doktor ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
Misyon
Tarım Ekonomisi alanında eğitim ve öğretim hizmeti vererek gerek tarıma dayalı sanayi ve gerekse tarımsal kamu hizmeti veren kuruluşlarda etkin bir şekilde çalışabilecek bireyler yetiştirmek ve bölgesel ve ulusal ölçekte tarım ekonomisi alanında araştırmalar yapmak.
Vizyon
Bölümümüzde mesleki açıdan dünyadaki gelişmelerle eşzamanlı hareket eden, temel yapılanmasını sağlamış, kaliteli, standartlarını oluşturmuş, öğrencilerini hem mesleki hem de sosyal hayata hazırlayabilen bir eğitim hizmeti oluşturmak ve bölgenin ve ülkemizin tarımsal sorunlarına yönelik araştırmalar yaparak çözümler üretebilen bir yapıya gelebilmek.
Amaç
İlgi alanına giren konularda araştırmalar, lisans ve yüksek lisans eğitimi yapmak, yayım ve bilimsel etkinlikler düzenlemektir. Bu kapsamda amacı aşağıdaki gibi özetlenebilir. • Tarımın ekonomik, sosyal ve politik sorunlarına uluslar arası, ulusal, bölgesel, çiftlik bazında araştırmalar yaparak uygulanabilir çözümler üretmek. • Ülkesel ve yöresel tarım sorunlarına makro ve mikro açıdan yaklaşmak, politikalar üretmek. • Çağdaş üretim tekniklerini uygulamaya dayanan, ekonomik prensiplerin benimsendiği, tarım işletmelerinin yönetimi, örgütlenmesi, entegrasyonu, uluslar arası ilişkileri konusunda eğitim vermek. • Araştırma ve eğitim konusunda uluslar arası ve ulusal, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Fiziki Altyapı
Bölümümüzde Yüksek Lisans öğrencilerinin kullanabileceği projeksiyon ve bilgisayar destekli, seminer ve toplantı uygun bir dökümantasyon merkezi bulunmaktadır. Ayrıca lisans öğrencileri fakültemizin bilgisayar ve kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.
Teknik Altyapı
-
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu