Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Süt Teknolojisi - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Süt Teknolojisi Bölümü, süt üretimini artırma, süt ve süt ürün kalitesinin korunması, süt tesislerinin kurulması ve organizasyonu, süt alt ürünlerinin değerlendirilmesi konularında yeterli teknik bilgiye sahip olan ülkemiz süt endüstrisi için mühendislik kadrosunda teknik kadro yetiştirmektedir. Bölümümüzde lisans düzeyinde eğitim öğretim verilmekte olup, 4 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu konuda uygulama esasları, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre düzenlenmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Süt Teknolojisi Bölümü Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Adnan Menderes Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında yatay, dikey ve yan dal geçişleri Yüksek Öğretim Kurulu'nun ilgili yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda önceki öğrenmeye ilişkin kredi transferleri ve muafiyetler mümkündür. Bunun dışında henüz, formal olmayan sertifikaya veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Programların eğitim planlarında yer alan bilgisayar ve yabancı dil gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler, yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olmaktadırlar.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü ve stajı başarıyla tamamlamak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Dört yıllık programın ilk iki yılı tarım biliminin temel zorunlu derslerden, son iki yıl ağırlıklı olarak alan derslerinden oluşmaktadır. Sütün taze, sağlıklı ve hijyenik şekilde tüketiciye ulaştırılması; sütün peynir, yoğurt, tereyağı vb. diğer süt ürünlerine ve süt yan ürünlerine işlenebilmesinin sağlanması konusunda teorik ve uygulamalı dersler bulunmakla birlikte, öğrencinin farklı ürünlere ve ilgi duydukları konulara yönelmesini sağlamak için seçmeli dersler de mevcuttur.
Mezunların İstihdam Profilleri
1. Süt ve Ürünleri Üreten İşletmeler 2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar 3. Dış Ticaret Müsteşarlığı - İthalat ve İhracatta İstihdam 4. Ticaret Odaları - Meslek Komiteleri 5. Sanayi Odası - Meslek Komiteleri 6. İhracatçılar Birliği - Meslek Komiteleri 7. Bölgesel Borsalar ve Borsalar Birliği –Laboratuarlarda 8. Hıfzıssıhha Enstitüleri – Laboratuarlarda 9. Belediyeler 10. Büyük Şehirlerde Kurulan Akredite Olan Özel Laboratuarlar 11. ISO ve HACCP Belgeleri Eğitimi ve Sertifikası Veren Özel Kuruluşlarda 12. Türk Standartları Enstitüsü 13. Milli Prodüktivite Merkezi 14. Ambalaj Üretimi Yapan ve Katkı Maddesi Üreten İşletmeler 15. Süper ve Hipermarketler
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme aşamaları her bir dersi veren öğretim üyesinin belirlediği şartlara uygun olarak gerçekleştirilir. Uygulama kredisi olan derslerde uygulama sınavı yapılmakta olup dönem sonu sınavına girebilmek için uygulama sınavından başarılı olmak gerekmektedir. Sınavlar dönem içinde bir ara sınav ve dönem sonu sınavı olarak yapılmaktadır. Dersi vermekle görevli öğretim üyesi dönem içerisinde öğrencinin not ortalamasını etkileyebilecek ev ödevi, proje, sunum ve küçük sınavlar gibi ek uygulamalar yapabilmektedir. Öğrencilerin dönem sonu not ortalamaları ara sınav notunun %40'ı ve final notunun %60'ı olarak değerlendirilmektedir. Bu iki notun toplamı 100 üzerinden en az 60 ise öğrenci ilgili dersten başarılı sayılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
6. yarıyıl sonunda 45 iş günü
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu