Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Zekiye KARAÇAM
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Zekiye KARAÇAM
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Sibel ŞEKER
Farabi Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Ayten TAŞPINAR
Mevlana Koordinatörü
Prof. Dr. Zekiye KARAÇAM
Staj Koordinatörü
Ebelik Bölümü 1997-1998 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Ebelik bölümünde 5 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Ebelik Bölümü mezunları, kamu kurum ve kuruluşlarından Sağlık Bakanlığı ile Üniversite Hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında ve özel hastanelerde istihdam edilmektedirler. Eğer isterlerse özel iş kurabilirler. Ebelik Bölümü’nde 2010 yılında Ebelik Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlanmıştır.
Tarihçesi
Yüksekokulumuz, Yükseköğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı arasında 1992 yılında imzalanan protokol ve 1995 yılındaki Yüksek Sağlık Şurası Kararlarının uygulanması sonucu 2809 Sayılı Kanunun 30. maddesine göre 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Yüksekokulumuzda Ebelik Bölümünün Anabilim Dalı 30.12.2003 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.04.02-2568/026940 sayılı kararı ile kurulmuştur. Yüksekokulumuz 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında ÖYS Fen puanı ile Ebelik Bölümüne öğrenci alarak faaliyete başlamıştır. Bugüne kadar ebelik bölümünden 413 mezun verilmiştir. 1997 yılında dört öğretim elemanı ile öğrenci almaya başlayan okulumuzun ebelik bölümünde 5 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Okulumuzda halen ebelik bölümünde 245 öğrenci kayıtlı bulunmaktadır.
Misyon
Evrensel ilkeler ve bilimsel bilgiler ışığında birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren ve sürdüren, ekip anlayışı içinde eğitici, bakım verici, araştırmacı, yönetici ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen profesyonel ebeler yetiştirmek, bilimsel bilgi üreterek topluma kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve mesleki gelişime katkıda bulunmaktır.
Vizyon
Ebelik alanındaki bilimsel bilgi ve becerileri kazandırmada ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, bilimsel bilgi üreterek ebelik hizmetinin sunumu ve gelişiminde yetkin, mesleki karar ve politikalarda söz sahibi bir bölüm olmaktır.
Amaç
Nitelikli, profesyonel, çağdaş ve hümanistik ebeler yetiştirerek ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen meslek üyeleri ile topluma kaliteli ebelik hizmeti sunmak, toplum sağlığına ve mesleğin gelişimine katkıda bulunmaktır.
Fiziki Altyapı
Yüksekokulumuz 4 katlı 3500 m2 kapalı alana sahiptir. Birimde 1 amfi, 9 sınıf, 1 kantin, 1 kafeterya, 1 öğrenci/personel yemekhanesi, 29 çalışma odası, 4 servis odası bulunmaktadır. Birimimize ait taşıt mevcut değildir.
Teknik Altyapı
Birimimizde Öğrenci İşleri Sistemi(OBİS), Akademik Bilgi Sistemi(AKBİS), Bütçe Ödenekleri Sistemi (e-butce), Taşınır Mal Kayıt-Takip Sistemi(AYNİ-PRO), Yazı İşleri Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır. Birimimizde 63 Masaüstü, 33 taşınabilir bilgisayar, 9 projeksiyon makinesi, 3 slayt makinesi, 9 tepegöz, 1 barkot okuyucu, 1 baskı makinesi, 3 fotokopi makinesi, 1 faks, 1 fotoğraf makinesi, 1 kamera, 2 televizyon, 27 yazıcı, 2 tarayıcı, 1 DVD, 2 LCD Monitör, 9 sunum kumandası bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu