Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Zekiye KARAÇAM
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Zekiye KARAÇAM
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Sibel ŞEKER
Farabi Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Ayten TAŞPINAR
Mevlana Koordinatörü
Prof. Dr. Zekiye KARAÇAM
Staj Koordinatörü
Ebelik Bölümü 1997-1998 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Ebelik Bölümü mezunları, kamu kurum ve kuruluşlarından Sağlık Bakanlığı ile Üniversite Hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında ve özel hastanelerde istihdam edilmektedirler. Eğer isterlerse özel iş kurabilirler. Ebelik Bölümü’nde 2010 yılında Ebelik Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlanmıştır. Aydın Sağlık Yüksekokulu 08.04.2016 tarih ve 29678 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 2016/8555 Sayılı Kararı ile kapatılmıştır. Bakanlar Kurulu'nun 08/04/2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Aydın Sağlık Yüksekokulu yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. Bu nedenle Aydın Sağlık Yüksekokulu bu fakültelerin hizmet binasında yer almaktadır. Ebelik Programı öğrencileri Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde eğitimlerine devam etmektedir.
Tarihçesi
Ebelik Bölümü 1997-1998 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Ebelik Bölümü’nde 2010 yılında Ebelik Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlanmıştır. Aydın Sağlık Yüksekokulu 08.04.2016 tarih ve 29678 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 2016/8555 Sayılı Kararı ile kapatılmıştır. Bakanlar Kurulu'nun 08/04/2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Aydın Sağlık Yüksekokulu yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. Bu nedenle Aydın Sağlık Yüksekokulu bu fakültelerin hizmet binasında yer almaktadır. Ebelik Programı öğrencileri Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde eğitimlerine devam etmektedir.
Misyon
Evrensel ilkeler ve bilimsel bilgiler ışığında birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren ve sürdüren, ekip anlayışı içinde eğitici, bakım verici, araştırmacı, yönetici ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen profesyonel ebeler yetiştirmek, bilimsel bilgi üreterek topluma kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve mesleki gelişime katkıda bulunmaktır.
Vizyon
Ebelik alanındaki bilimsel bilgi ve becerileri kazandırmada ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, bilimsel bilgi üreterek ebelik hizmetinin sunumu ve gelişiminde yetkin, mesleki karar ve politikalarda söz sahibi bir bölüm olmaktır.
Amaç
Nitelikli, profesyonel, çağdaş ve hümanistik ebeler yetiştirerek ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen meslek üyeleri ile topluma kaliteli ebelik hizmeti sunmak, toplum sağlığına ve mesleğin gelişimine katkıda bulunmaktır.
Fiziki Altyapı
Aydın Sağlık Yüksekokulu 08.04.2016 tarih ve 29678 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 2016/8555 Sayılı Kararı ile kapatılmıştır. Bakanlar Kurulu'nun 08/04/2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Aydın Sağlık Yüksekokulu yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. Bu nedenle Aydın Sağlık Yüksekokulu bu fakültelerin hizmet binasında yer almaktadır. Aydın Sağlık Yüksekokulu Ebelik Programı öğrencileri Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde eğitimlerine devam etmektedir.
Teknik Altyapı
Aydın Sağlık Yüksekokulu 08.04.2016 tarih ve 29678 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 2016/8555 Sayılı Kararı ile kapatılmıştır. Bakanlar Kurulu'nun 08/04/2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Aydın Sağlık Yüksekokulu yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. Bu nedenle Aydın Sağlık Yüksekokulu bu fakültelerin hizmet binasında yer almaktadır. Aydın Sağlık Yüksekokulu Ebelik Programı öğrencileri Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde eğitimlerine devam etmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu