Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Sakine BOYRAZ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Sevgi ÖZSOY
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Hosseın Asgar POUR
Mevlana Koordinatörü
Prof. Dr. Fatma DEMİRKIRAN
Staj Koordinatörü
Hemşirelik Bölümü 1997-1998 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Bugüne kadar hemşirelik bölümünden 453 mezun verilmiştir. Hemşirelik bölümünde Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği olmak üzere yedi Anabilim Dalı bulunmaktadır. Anabilim Dalları 24.12.2003 tarihinde kurulmuştur. Hemşirelik bölümünde 15 öğretim üyesi, dört öğretim görevlisi ve iki araştırma görevlisi bulunmaktadır. Hemşirelik Bölümü mezunları, kamu kurum ve kuruluşlarından Sağlık Bakanlığı ile Üniversite Hastanelerinde, diğer bakanlıkların sağlık hizmeti veren birimlerinde, kronik ve uzun süreli bakım veren kurumlarda, eğitim ve araştırma merkezlerinde, okullarda, Huzur evi, Yaşlı Bakım Merkezi ve endüstriyel sağlık merkezlerinde istihdam edilmektedirler. Ayrıca günümüzde her geçen gün sayıları artan özel sağlık kuruluşlarında ve özel hastanelerde uygulayıcı, eğitici, yönetici, araştırıcı hemşire olarak görev almaktadırlar. Hemşirelik Bölümü’nde ilk olarak 2005 yılında Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans eğitimine başlanmıştır. Daha sonra 2010 yılında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 2011 yılında İç Hastalıkları ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2010 yılında Hemşirelik Esasları ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarında Pamukkale Üniversitesi ile ADIM işbirliği çerçevesinde yüksek lisans eğitimine başlanmıştır. Yüksek lisans programları halen aktif olarak devam etmektedir.
Tarihçesi
Yüksekokulumuz, Yükseköğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı arasında 1992 yılında imzalanan protokol ve 1995 yılındaki Yüksek Sağlık Şurası Kararlarının uygulanması sonucu 2809 Sayılı Kanunun 30. maddesine göre 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Yüksekokulumuzda Hemşirelik bölümünün Anabilim Dalları 24.12.2003 tarih ve 2547 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılmıştır. Yüksekokulumuz 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında ÖYS Fen puanı ve ek kontenjan ile Hemşirelik Bölümüne 30 öğrenci alarak faaliyete başlamıştır. 1997 yılında dört öğretim elemanı ile öğrenci almaya başlayan okulumuzun hemşirelik bölümünde 15 öğretim üyesi, dört öğretim görevlisi ve iki araştırma görevlisi bulunmaktadır. Okulumuzda halen hemşirelik bölümünde 295 öğrenci kayıtlı bulunmaktadır.
Misyon
Evrensel ilkeler ve bilimsel bilgiler ışığında birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren ve sürdüren, ekip anlayışı içinde eğitici, bakım verici, araştırmacı, yönetici ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen profesyonel hemşireler yetiştirmek, bilimsel bilgi üreterek topluma kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve mesleki gelişime katkıda bulunmaktır.
Vizyon
Hemşirelik alanındaki bilimsel bilgi ve becerileri kazandırmada ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, bilimsel bilgi üreterek hemşirelik hizmetinin sunumu ve gelişiminde yetkin, mesleki karar ve politikalarda söz sahibi bir bölüm olmaktır.
Amaç
Nitelikli, profesyonel, çağdaş ve hümanistik hemşireler yetiştirerek ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen meslek üyeleri ile topluma kaliteli hemşirelik hizmeti sunmak ve gerek toplum sağlığının gerekse mesleğin gelişimine katkıda bulunmaktır.
Fiziki Altyapı
Yüksekokulumuz 4 katlı 3500 m2 kapalı alana sahiptir. Birimde 1 anfi, 9 sınıf, 1 kantin, 1 kafeterya, 1 öğrenci/personel yemekhanesi, 29 çalışma odası, 4 servis odası bulunmaktadır. Birimimize ait taşıt mevcut değildir.
Teknik Altyapı
Birimimizde Öğrenci İşleri Sistemi(OBİS), Akademik Bilgi Sistemi(AKBİS), Bütçe Ödenekleri Sistemi (e-butce), Taşınır Mal Kayıt-Takip Sistemi(AYNİ-PRO), Yazı İşleri Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır. Birimimizde 63 Masaüstü, 33 taşınabilir bilgisayar, 9 projeksiyon makinesi, 3 slayt makinesi, 9 tepegöz, 1 barkot okuyucu, 1 baskı makinesi, 3 fotokopi makinesi, 1 faks, 1 fotoğraf makinesi, 1 kamera, 2 televizyon, 27 yazıcı, 2 tarayıcı, 1 DVD, 2 LCD Monitör, 9 sunum kumandası bulunmaktadır. Kütüphane Olanakları Yüksekokulumuz kütüphanesi yapılan yeni düzenlemelerle öğrencilerin çalışmalarını sürdürebilmeleri için sınırlı sürelerde kısmi zamanlı öğrenciler ile hizmet vermektedir. Aydın Sağlık Yüksekokulu’na ait kütüphanede ortak kullanıma ve öğrenciye sürekli açık 8 adet internet bağlantılı bilgisayar ve yüksekokul içerisinde wireless internet bağlantısı bulunmaktadır. Öğrenciler bilgisayarlardan kendi üniversitemiz ve diğer üniversitelerin kütüphanelerine ulaşmada, ödev hazırlamada yararlanabilmektedirler. Yüksek lisans öğrencileri, okulumuza diğer birimlerden ders vermek üzere gelen öğretim elamanları için ayrılan Öğretim Elamanları Salonu’nda bulunan 5 adet internet bağlantılı bilgisayardan da yararlanabilmektedirler.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu