Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Sakine BOYRAZ ÖZKAVAK
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Sevgi ÖZSOY
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Hosseın Asgar POUR
Mevlana Koordinatörü
Prof. Dr. Fatma DEMİRKIRAN
Staj Koordinatörü
Aydın Sağlık Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı arasında 1992 yılında imzalanan protokol ile 1995 yılındaki Yüksek Sağlık Şurası Kararlarının uygulama sonucu 2809 sayılı Kanunun 30. maddesine göre 10.10.1996 tarih ve 96-8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Hemşirelik Bölümü mezunları, kamu kurum ve kuruluşlarından Sağlık Bakanlığı ile Üniversite Hastanelerinde, diğer bakanlıkların sağlık hizmeti veren birimlerinde, kronik ve uzun süreli bakım veren kurumlarda, eğitim ve araştırma merkezlerinde, okullarda, Huzur evi, Yaşlı Bakım Merkezi ve endüstriyel sağlık merkezlerinde istihdam edilmektedirler. Ayrıca günümüzde her geçen gün sayıları artan özel sağlık kuruluşlarında ve özel hastanelerde uygulayıcı, eğitici, yönetici, araştırıcı hemşire olarak görev almaktadırlar. Aydın Sağlık Yüksekokulu bünyesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Anabilim Dalı'nda ilk yüksek lisans programı 2005 yılında, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda ise ilk doktora programı 2014 yılında başlamıştır. Aydın Sağlık Yüksekokulu 08.04.2016 tarih ve 29678 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 2016/8555 Sayılı Kararı ile kapatılmıştır. Bakanlar Kurulu'nun 08/04/2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Aydın Sağlık Yüksekokulu yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak eğitime devam etmektedir. Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programı öğrencileri, Hemşirelik Fakültesi'nde eğitimlerine devam etmektedir.
Tarihçesi
Aydın Sağlık Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı arasında 1992 yılında imzalanan protokol ile 1995 yılındaki Yüksek Sağlık Şurası Kararlarının uygulama sonucu 2809 sayılı Kanunun 30. maddesine göre 10.10.1996 tarih ve 96-8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Hemşirelik Bölümü mezunları, kamu kurum ve kuruluşlarından Sağlık Bakanlığı ile Üniversite Hastanelerinde, diğer bakanlıkların sağlık hizmeti veren birimlerinde, kronik ve uzun süreli bakım veren kurumlarda, eğitim ve araştırma merkezlerinde, okullarda, Huzur evi, Yaşlı Bakım Merkezi ve endüstriyel sağlık merkezlerinde istihdam edilmektedirler. Ayrıca günümüzde her geçen gün sayıları artan özel sağlık kuruluşlarında ve özel hastanelerde uygulayıcı, eğitici, yönetici, araştırıcı hemşire olarak görev almaktadırlar. Aydın Sağlık Yüksekokulu bünyesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Anabilim Dalı'nda ilk yüksek lisans programı 2005 yılında, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda ise ilk doktora programı 2014 yılında başlamıştır. Aydın Sağlık Yüksekokulu 08.04.2016 tarih ve 29678 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 2016/8555 Sayılı Kararı ile kapatılmıştır. Bakanlar Kurulu'nun 08/04/2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Aydın Sağlık Yüksekokulu yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak eğitime devam etmektedir. Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programı öğrencileri, Hemşirelik Fakültesi'nde eğitimlerine devam etmektedir.
Misyon
Evrensel ilkeler ve bilimsel bilgiler ışığında birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren ve sürdüren, ekip anlayışı içinde eğitici, bakım verici, araştırmacı, yönetici ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen profesyonel hemşireler yetiştirmek, bilimsel bilgi üreterek topluma kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve mesleki gelişime katkıda bulunmaktır.
Vizyon
Hemşirelik alanındaki bilimsel bilgi ve becerileri kazandırmada ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, bilimsel bilgi üreterek hemşirelik hizmetinin sunumu ve gelişiminde yetkin, mesleki karar ve politikalarda söz sahibi bir bölüm olmaktır.
Amaç
Nitelikli, profesyonel, çağdaş ve hümanistik hemşireler yetiştirerek ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen meslek üyeleri ile topluma kaliteli hemşirelik hizmeti sunmak ve gerek toplum sağlığının gerekse mesleğin gelişimine katkıda bulunmaktır.
Fiziki Altyapı
Aydın Sağlık Yüksekokulu 08.04.2016 tarih ve 29678 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 2016/8555 Sayılı Kararı ile kapatılmıştır. Bakanlar Kurulu'nun 08/04/2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Aydın Sağlık Yüksekokulu yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. Bu nedenle Aydın Sağlık Yüksekokulu bu fakültelerin hizmet binasında yer almaktadır. Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programı öğrencileri Hemşirelik Fakültesi'nde eğitimlerine devam etmektedir.
Teknik Altyapı
Aydın Sağlık Yüksekokulu 08.04.2016 tarih ve 29678 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 2016/8555 Sayılı Kararı ile kapatılmıştır. Bakanlar Kurulu'nun 08/04/2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Aydın Sağlık Yüksekokulu yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. Bu nedenle Aydın Sağlık Yüksekokulu bu fakültelerin hizmet binasında yer almaktadır. Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programı öğrencileri Hemşirelik Fakültesi'nde eğitimlerine devam etmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu