Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 1 Zorunlu 26
Bölüm Dışı Seçmeli Ders Grubu Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri I
YD101
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI101
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD101
Zorunlu 2 0 2
Psikolojiye Giriş
PSİ173
Zorunlu 2 0 2
Hemşireliğe Giriş ve Kavramlar
HE101
Zorunlu 2 0 4
Hemşirelik Esasları I
HE103
Zorunlu 2 0 5
Tıbbi Mikrobiyoloji
TIP285
Zorunlu 2 0 2
Fizyoloji
HE105
Zorunlu 2 0 3
Anatomi
TIP134
Zorunlu 2 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dersleri
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 2 Zorunlu 22
Bölüm Seçmeli Ders Grubu 1 Bölüm Seçmeli 8
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri II
YD102
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI102
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD102
Zorunlu 2 0 2
Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Becerileri
HE102
Zorunlu 2 0 2
Temel Beslenme
HE106
Zorunlu 2 0 2
Hemşirelik Esasları II
HE104
Zorunlu 6 8 12
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Atılganlık Eğitimi
HE501
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Eleştirel Düşünme
HE503
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Profesyonel Kimlik ve Değerler I
HE504
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Hemşirelikte Kültürlerarası Yaklaşımlar
HE505
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler
HE508
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Farkındalık ve Kendini Tanıma
HE509
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Cinsel Sağlık Bilgisi
HE510
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
HE809
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Ders Çalışma Yöntemleri
HE121
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Hemşirelik Felsefesi
HE122
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi
HE123
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Sağlık Psikolojisi
HE007
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Çevre Sağlığında Temel Bilgiler
HE008
Bölüm Seçmeli 2 0 4
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Bölüm Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 3 Zorunlu 22
Bölüm Seçmeli Ders Grubu 2 A Bölüm Seçmeli 8
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İç Hastalıkları Hemşireliği
HE201
Zorunlu 4 8 12
Biyokimya
HE203
Zorunlu 2 0 2
İlkyardım
HE205
Zorunlu 2 0 3
Patoloji
HE207
Zorunlu 2 0 2
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
HE202
Zorunlu 4 8 12
Hemşireliğe Özel Farmakoloji
TIP272
Zorunlu 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Hemşirelik Süreci
HE506
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Hasta Eğitimi
HE601
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Acil Hemşireliği
HE602
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Diyabet Hemşireliği
HE603
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Yoğun Bakım Hemşireliği I
HE604
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Geriatri Hemşireliği
HE605
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Psikoeğitim Temelli Sosyal Beceri Eğitimi
HE606
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Fizyopatoloji I
HE608
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Fizik Muayene I
HE609
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Nöroloji Hemşireliği
HE610
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Ameliyathane Hemşireliği
HE611
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Onkoloji Hemşireliği
HE612
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Kronik Hastalıkların Önlenmesi
HE613
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Kardiyoloji Hemşireliği
HE614
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Diyaliz Hemşireliği
HE615
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Yoğun Bakım Hemşireliği II
HE616
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Yaz Stajı II
HE617
Bölüm Seçmeli 0 8 4
Fizyopatoloji II
HE618
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Fizik Muayene II
HE619
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Parazitoloji
TIP259
Bölüm Seçmeli 2 0 4
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Bölüm Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 4 Zorunlu 18
Bölüm Seçmeli Ders Grubu 2 B Bölüm Seçmeli 12
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İç Hastalıkları Hemşireliği
HE201
Zorunlu 4 8 12
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
HE202
Zorunlu 4 8 12
Bulaşıcı Hastalıklarda Bakım
HE204
Zorunlu 2 0 3
Mesleki İletişim Becerileri
HE206
Zorunlu 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Hemşirelik Süreci
HE506
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Hasta Eğitimi
HE601
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Acil Hemşireliği
HE602
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Diyabet Hemşireliği
HE603
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Yoğun Bakım Hemşireliği I
HE604
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Geriatri Hemşireliği
HE605
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Psikoeğitim Temelli Sosyal Beceri Eğitimi
HE606
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Fizyopatoloji I
HE608
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Fizik Muayene I
HE609
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Nöroloji Hemşireliği
HE610
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Ameliyathane Hemşireliği
HE611
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Onkoloji Hemşireliği
HE612
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Kronik Hastalıkların Önlenmesi
HE613
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Kardiyoloji Hemşireliği
HE614
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Diyaliz Hemşireliği
HE615
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Yoğun Bakım Hemşireliği II
HE616
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Yaz Stajı II
HE617
Bölüm Seçmeli 0 8 4
Fizyopatoloji II
HE618
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Fizik Muayene II
HE619
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Parazitoloji
TIP259
Bölüm Seçmeli 2 0 4
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Bölüm Seçmeli 2 0 2
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 5 Zorunlu 18
Bölüm Seçmeli Ders Grubu 3 A Bölüm Seçmeli 12
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Hemşirelikte Epidemiyoloji ve Araştırma Yöntemleri
HE303
Zorunlu 2 0 2
Büyüme ve Gelişme
HE305
Zorunlu 2 0 2
Hemşirelik Tarihi ve Meslek Etiği
HE307
Zorunlu 2 0 2
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
HE301
Zorunlu 4 8 12
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
HE302
Zorunlu 4 8 12
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Literatür Tarama
HE507
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Aile Planlaması Danışmanlığı
HE701
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Yenidoğan Hemşireliği
HE702
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Adli Hemşirelik
HE704
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Emzirme Danışmanlığı
HE706
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Özel Gereksinimi Olan Çocuğun Bakımı
HE707
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Çocuk Acil Hemşireliği
HE708
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Bireysel Gelişim
HE709
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Sağlıkta Eleştirel Düşünme
HE711
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Yenidoğan Resüsitasyonu
HE703
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Sağlık Eğitim Yöntem ve Teknikleri
HE710
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Tıbbi Biyoloji Genetik
TIP275
Bölüm Seçmeli 2 0 4
İlk Yardım Bilgisi
HE712
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Çocuk ve Oyun
HE322
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Güvenli İlaç Uygulamaları
HE323
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Öğrenmeyi Öğrenme
HE324
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Psikodrama
HE325
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Hemşirelikte Mizah
HE001
Bölüm Seçmeli 2 0 4
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Bölüm Seçmeli 2 0 2
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 6 Zorunlu 18
Bölüm Seçmeli Ders Grubu 3 B Bölüm Seçmeli 8
Bölüm Dışı Seçmeli Ders Grubu Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi
SOS383
Zorunlu 2 0 4
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
HE301
Zorunlu 4 8 12
Sağlık İstatistikleri ve Bilgisayar Uygulama
HE304
Zorunlu 2 0 2
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
HE302
Zorunlu 4 8 12
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Literatür Tarama
HE507
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Aile Planlaması Danışmanlığı
HE701
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Yenidoğan Hemşireliği
HE702
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Adli Hemşirelik
HE704
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Emzirme Danışmanlığı
HE706
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Özel Gereksinimi Olan Çocuğun Bakımı
HE707
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Çocuk Acil Hemşireliği
HE708
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Bireysel Gelişim
HE709
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Sağlıkta Eleştirel Düşünme
HE711
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Yenidoğan Resüsitasyonu
HE703
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Sağlık Eğitim Yöntem ve Teknikleri
HE710
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Tıbbi Biyoloji Genetik
TIP275
Bölüm Seçmeli 2 0 4
İlk Yardım Bilgisi
HE712
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Çocuk ve Oyun
HE322
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Güvenli İlaç Uygulamaları
HE323
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Öğrenmeyi Öğrenme
HE324
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Psikodrama
HE325
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Hemşirelikte Mizah
HE001
Bölüm Seçmeli 2 0 4
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dersleri
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 7 Zorunlu 18
Bölüm Seçmeli Ders Grubu 4 Bölüm Seçmeli 12
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
HE401
Zorunlu 4 8 12
Hemşirelikte Öğretim
HE403
Zorunlu 2 2 4
Hemşirelikte Yönetim ve Kalite
HE405
Zorunlu 2 0 2
Halk Sağlığı Hemşireliği
HE402
Zorunlu 4 8 12
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Evde Bakım Hemşireliği
HE801
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Okul Sağlığı Hemşireliği
HE802
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Rehabilitasyon Hemşireliği
HE803
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Turist ve Göçmen Sağlığı
HE804
Bölüm Seçmeli 2 0 4
İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hemşireliği
HE805
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Hasta Güvenliği
HE806
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Bakımda Teknoloji Kullanımı
HE807
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Profesyonel Kimlik ve Değerler II
HE808
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Liderlik
HE810
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Üreme Sağlığı ve Üreme Hakları
HE811
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Sağlık Sistemleri ve Sağlık Politikaları
HE421
Bölüm Seçmeli 2 0 4
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Bölüm Seçmeli 2 0 2
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 8 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
HE401
Zorunlu 4 8 12
Halk Sağlığı Hemşireliği
HE402
Zorunlu 4 8 12
Hemşirelik Bakım Yönetimi
HE404
Zorunlu 2 24 18
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu