Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Hemşirelik - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
4 yıl (8 yarıyıl) Lisans eğitimi verilmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Hemşirelik alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak Uygulamalı derslerin uygulamalarını da başarmış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Hemşirelik bölümünün amacı; Hemşireliğin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş hemşireler yetiştirmektir. 4 yılda toplam 8 yarıyıla uygun tasarlanan Lisans Programı ile, sorumluluk bilinci yüksek, araştırmacı, sorgulayan, problem çözme becerisi yüksek, etik ilkelere bağlı, analitik düşünme becerisi olan, yenilikçi, holistik bakış açısı olan, değişim yaratabilen ve eleştirel düşünebilen, ileri düzeyde hemşirelik becerisi ile mesleki yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Hemşire olarak mezun olanlar devlet ve özel kurumlarda hemşire olarak istihdam edilmektedir.
Üst Derece Programlara Geçis
Hemşirelik Bölümünden başarı ile mezun olan öğrenci, Yüksek Lisans için gerekli koşulları yerine getirerek Lisansüstü programlarda öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır. 1 Yarıyılda 1 Ara Sınav ve 1 Yarıyıl Sonu Sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu Sınavının ise %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri gereği mezun olabilmek için öğrencilerin, Yüksekokul eğitim-öğretim programında yer alan tüm ders ve stajları başarı ile tamamlamaları gerekir.
Staj Durumu
Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Staj Yönergesi uyarınca 4. ve 6. yarıyıl sonunda yapılması gereken yaz stajlarını başarı ile tamamlamış olmak gereklidir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu