Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Osman Nuri ÖZDOĞAN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Tuğrul AYYILDIZ
Farabi Değişim Koordinatörü
1974-1975 Öğretim Yılı başında Ege Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan ve 37 yıllık tarihiye kendi alanında Türkiye'de açılan ilk lisans eğitimi veren okuldur. 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlanan okulumuz, 1992 yılında da Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 1996 - 1997 Öğretim yılı başından itibaren de Aydın'dan taşınarak Kuşadası’nda eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrencilerimiz bir yıl süreli yabancı dil (İngilizce) hazırlık eğitimi almaktadırlar. Hazırlık eğitimi Aydın ili Merkezinde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulunda verilmektedir. Yüksekokulumuzda Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Turizm Rehberliği ile Yiyecek İçecek İşletmeciliği bölümleri bulunmaktadır. Her dört bölümde de eğitim süresi 5 yıldır. Turizm Rehberliği Bölümüne Dil-1 Puanı, diğer üç bölüme de YGS-6 Puanına göre yerleştirme yapılmaktadır. Öğrencilerimize birinci sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, Japonca ve Rusça dilleri seçmeli olarak sunularak öğretilmektedir.
Tarihçesi
Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’ne bağlı iki yıllık önlisans programıyla temelleri atılan Yüksekokulumuz, 1977 – 1978 öğretim yılında dört yıllık lisans programı haline gelmiştir. Daha sonra 1982 tarihinde yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksekokulumuz Dokuz Eylül Üniversitesi’ne Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu adıyla bağlanmıştır. 03.07.1992 tarihli 3837 Sayılı Kanunun ek 8/b maddesi ile adı bugünkü “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu” olarak değiştirilerek yeni kurulan Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Son olarak, 16 Mayıs 2013 tarihli ve 4691 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun kapatılması ve Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır. 2011 yılında ilgili kurullarda alınan kararla Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda Bölüm Başkanlıkları oluşturulmuştur. Bu kapsamda 2011-2012 eğitim-öğretim yılında bölüme nakilleri yapılan altı adet öğretim üyesi ile bölüm faaliyete geçmiştir.
Misyon
Seyahat İşletmeciliği Bölümü’nün misyonu turizm ve seyahat alanında bilgi üretmenin yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde seyahat uygulamalarında mükemmele ulaşmayı ve sürdürülebilir turizmin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen bireyleri eğitmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek amacıyla Bölüm, Adnan Menderes Üniversitesi’nin bilimsel ve eğitsel standartlarına uygun olarak ve en yüksek etik değerlere bağlı kalarak araştırma ve eğitim programlarını sürdürür. Seyahat İşletmeciliği Bölümü, bu hedefler doğrultusunda en seçkin akademisyen, uzman ve öğrencileri verimli bir ortamda bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.
Vizyon
Seyahat İşletmeciliği Bölümü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde uluslararası alanda akademik başarıları ve yüksek eğitim kalitesiyle tanınan bir eğitim kurumu olmayı hedefleyerek, toplumun genel refahına ve gelişimine katkıda bulunur.
Amaç
Daha önceden Seyahat İşletmeciliği ve Rehberlik programı olarak faaliyetini sürdüren bölüm. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında normal/ikili öğretim ile faaliyete geçen bölümün amacı, seyahat işletmelerinde orta ve üst kademe yönetim kadrolarında çalışmak üzere yabancı dil bilen, temel işletmecilik bilgileriyle donatılmış, seyahat sektörünün yapısını ve seyahat işletmelerinin işleyişine vakıf ve bu işletmeleri yönetebilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip, sorunları ve nedenlerini tespit edip çözüm getirebilen kalifiye personel yetiştirmektir. Bölümde yabancı dil destekli eğitim verilmektedir.
Fiziki Altyapı
Yüksekokulumuz kampüsü, bir adet altı katlı idari ve öğretim üyesi binası ve iki adet derslik binasından, amfi, uygulama oteli kompleksinden oluşmaktadır. Yüksekokul derslik binalarında her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde 13 adet derslik, 1 adet amfi, 8 adet idari büro, 1 adet kantin, 1 adet yemekhane, 1 adet yiyecek içecek laboratuvarı, 3 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet kütüphane ve 1 adet konferans salonu mevcuttur. Yüksekokul idari binada 3 adet idari büro, 8 adet derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet kantin bulunmaktadır. Seyahat İşletmeciliği Bölümünün kuruluş aşamasında planlanan ve eğitime hazır 1 adet 60 bilgisayarlı, 1 adet 30 bilgisayarlı ve 1 adet 25 bilgisayarlı internet bağlantılı uygulama laboratuvarı mevcuttur. • Her öğrenciye bir bilgisayarın düştüğü bilgisayar laboratuvarları, • İnternet erişimli kütüphane, • Eğitim öğretime yeterli sayıda derslikler, • Mesleki bilgisayar yazılımları (CRS & GDS), • Data projeksiyon ve tepegöz gibi çağdaş eğitim araçları mevcut olup dersler uygulamalı olarak yürütülmektedir.
Teknik Altyapı
Yüksekokulumuz kampüsü, bir adet altı katlı idari ve öğretim üyesi binası ve iki adet derslik binasından, amfi, uygulama oteli kompleksinden oluşmaktadır. Yüksekokul derslik binalarında her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde 13 adet derslik, 1 adet amfi, 8 adet idari büro, 1 adet kantin, 1 adet yemekhane, 1 adet yiyecek içecek laboratuvarı, 3 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet kütüphane ve 1 adet konferans salonu mevcuttur. Yüksekokul idari binada 3 adet idari büro, 8 adet derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet kantin bulunmaktadır. Seyahat İşletmeciliği Bölümünün kuruluş aşamasında planlanan ve eğitime hazır 1 adet 60 bilgisayarlı, 1 adet 30 bilgisayarlı ve 1 adet 25 bilgisayarlı internet bağlantılı uygulama laboratuvarı mevcuttur. • Her öğrenciye bir bilgisayarın düştüğü bilgisayar laboratuvarları, • İnternet erişimli kütüphane, • Eğitim öğretime yeterli sayıda derslikler, • Mesleki bilgisayar yazılımları (CRS & GDS), • Data projeksiyon ve tepegöz gibi çağdaş eğitim araçları mevcut olup dersler uygulamalı olarak yürütülmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu