Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Osman Nuri ÖZDOĞAN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Tuğrul AYYILDIZ
Farabi Değişim Koordinatörü
1974-1975 Öğretim Yılı başında Ege Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan ve kendi alanında Türkiye'de açılan ilk okuldur.1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlanan okulumuz, 1992 yılında da Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 1996–1997 Öğretim yılı başından itibaren de Aydın'dan taşınarak Kuşadası’nda eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Yüksekokulumuzda Bölümümüz ile birlikte, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümleri de bulunmaktadır. Bölümümüzü tercih edecek öğrenciler DİL-1 puanı ile yerleştirilmektedirler. Bölüm öğrencilerimiz Turizm Rehberi kokartı alabilmek için Türkiye Turu Uygulama Gezisine katılmaları, gezi sonrası yapılan değerlendirmelerde başarılı olmaları ve YDS’den en az 75 puan almaları gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması halinde mezunlarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm Rehberi ruhsatnamesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Tarihçesi
Bölümümüz, daha önce Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü olarak faaliyet göstermekte iken, 2011 yılında ilgili kurullarda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda Bölüm Başkanlıklarının yeniden oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği olmak üzere iki ayrı bölüm haline getirilmiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında bölümde kadrolu üç öğretim elemanı ile kuruluşu gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı itibarı ile turizm rehberliği bölümünde Doç. Dr. Abdullah TANRISEVDİ, Yrd. Doç. Dr. Gül ERBAY ASLITÜRK, Yrd. Doç. Dr. Battal OĞUZ, Öğr. Gör. Ergün EFENDİ, Arş. Gör. Vedat ACAR ve Arş. Gör. Ayşe ARSLAN olmak üzere toplam 6 öğretim elemanı bulunmaktadır.
Misyon
Türk turizm Sektörüne; sektörün yapısını ve işleyişini iyi bilen, turizm rehberliği alanında uzman, en az bir yabancı dil bilen, ikinci yabancı dili de iyi derecede bilen, farklı kültürlerden ziyaretçilerin ihtiyaç, beklenti ve isteklerini karşılayarak hizmet verebilen, sosyal yönü güçlü ve özgüvene sahip, turizm rehberliği mesleğinin gerektirdiği etik değerlere bağlı, turizm rehber adayları yetiştirmektir.
Vizyon
Mezun ettiği turizm rehberi adayı öğrencileri ile turizm sektörü tarafından tercih edilen bir bölüm niteliğini sürdürmek ve geliştirmek
Amaç
Öğrencilere; yabancı ve Türk ziyaretçilerin beklenti, istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde özellikler kazandırarak, Türk turizm sektöründe aranılan turizm rehberi olmalarına katkıda bulunmak.
Fiziki Altyapı
Bölüm, Yüksekokulun Kuşadası’ndaki kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. İdari hizmetler için gerekli ofislerin yanısıra 13 derslik, 1 anfi, 1 kantin, 1 yemekhane, 1 kütüphane ve 1 konferans salonu bulunmaktadır. Dersliklerde ve laboratuvarlarda yeterli öğretim materyali bulunmaktadır (projeksiyon cihazı, PC, akıllı tahta vb).
Teknik Altyapı
Bölüm, Yüksekokulun Kuşadası’ndaki kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. İdari hizmetler için gerekli ofislerin yanısıra 13 derslik, 1 anfi, 1 kantin, 1 yemekhane, 1 kütüphane ve 1 konferans salonu bulunmaktadır. Dersliklerde ve laboratuvarlarda yeterli öğretim materyali bulunmaktadır (projeksiyon cihazı, PC, akıllı tahta vb).
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu